Πώς θα είμαι αρεστός στον Θεό

  • Δόγμα

Ο φόβος του Θεού στην πνευματική ζωή

Ρώτησε κάποιος τον αββά Αντώνιο:

«Τι αν φυλάξω, θα είμαι αρεστός στον Θεό;».

Καί απάντησε ο Γέροντας: «Τήρησε αυτά πού θα σού παραγγείλω:

Όπου κι αν πας, τον Θεό να’ χείς μπρός στα μάτια σου πάντοτε.
Ο,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων Γραφών.
Καί σ’ όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από κεί. Αυτές τις τρείς παραγγελίες κράτησέ τες καί σώζεσαι».

TOP NEWS