Τι είναι η «δίψα της ατιμίας»

  • Δόγμα

Πνευματικές παρακαταθήκες από τον Όσιο Ιωάννη τον Σιναΐτη.

Γράφει ο Αναστάσιος Μαρίνης, θεολόγος

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, στο πνευματικό βιβλίο «ΒΑΘΜΙΔΕΣ» (ή Πλάκες, αργότερα ονομάστηκε Κλίμαξ), τονίζει:

«Χαρακτηριστικά όσων προόδευσαν στην πνευματική ζωή:

α) εγκράτεια

β) σιωπή των χειλέων.

Χαρακτηριστικά όσων προόδευσαν περισσότερο:

α) αοργησία,

β) αμνησικακία.

Χαρακτηριστικά όσων άγγιξαν την τελειότητα:

α) ταπεινοφροσύνη,

β) «η δίψα της ατιμίας», να αναλαμβάνεις δηλαδή ολόκληρο το μερίδιο ευθύνης των άλλων,

γ) η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων,

δ) η ακατακρισία,

ε) η συμπάθεια προς όλους».

(Κλιμαξ, Λόγος Ζ’)

TOP NEWS