Το επιτραχἠλιο: ποια η χρήση του

  • Δόγμα

      Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Πρόκειται για το γνωστό «πετραχήλι», που λέει ο λαός. Είναι το πλέον σπουδαίο άμφιο του ιερέως και το φέρει και ο αρχιερέας.

Το πετραχήλι σημαίνει και συμβολίζει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που «ποτίζει» και επισκιάζει τις ψυχές διά μέσου των ιερών μυστηρίων.

Τα κρόσια που φέρει το πετραχήλι στο κάτω άκρο του συμβολίζουν τις ψυχές, που έχει εμπιστευθεί ο Θεός στον κάθε ιερέα και για τις οποίες και για κάθε μία ξεχωριστά, ο ιερέας θα δώσει λόγο (Ιερ. 3, 18, 20). Γι᾿ αυτό, πρέπει να σεβόμαστε πολύ τους ιερείς μας. Να τρέχουμε να ασπασθούμε το χέρι τους, να κάνουμε υπόκλιση και να τους χαιρετούμε με αληθινό σεβασμό και αγάπη Χριστού.

Η σημερινή πάλι, συνήθεια, εντός και εκτός του ιερού Βήματος, πολλοί λαϊκοί, άνευ ευλογίας του ιερέως, να αγγίζουν, να διπλώνουν και να τακτοποιούν τα άμφια του ιερέα λειτουργού είναι ασύνδετη, αλειτούργητη, άκομψη και ξένη με την εκκλησιαστική μας Παράδοση.

TOP NEWS