Ακαδημαϊκή συνεργασία αιχμής για τη Μητρόπολη Κίτρους

  • Dogma
κίτρους

Σύμφωνο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κατερίνη.

Τόσο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος όσο και ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής κ. Δημήτριος Τριανταφύλλου χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως  μια αναγκαιότητα η οποία ανταποκρίνεται αφενός στη φυσιογνωμία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και αφετέρου στις απαιτήσεις μιας ουσιαστικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ των δύο φορέων.

Το σύμφωνο συνεργασίας έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων για τη διασύνδεση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας

Η Ιερά Μητρόπολη  Κατερίνης Κίτρους και Πλαταμώνος,  στο πλαίσιο του μεγάλου κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, αξιοποιεί μέσω του συμφώνου συνεργασίας, τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριοτήτες του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην   στήριξη πολλών οικογενειών που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων:

· Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του έργου και  των δύο φορέων.

· Συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

· Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης καθώς και εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, κ.λ.π.

· Αξιοποίηση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).

· Προώθηση θεμάτων και κοινών δράσεων των δύο φορέων μέσα από τα έντυπα, τις  ιστοσελίδες τους και την κάθε είδους ενημέρωση των μελών-χρηστών τους και τρίτων καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

· Διαχείριση της Αποθήκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και τη συμμετοχή του Τμήματος στη διαχείριση του επισιτιστικού προγράμματος,  καταχώρηση και αξιολόγηση των αιτήσεων, κλπ.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ