Ανοιχτή στήριξη Άνθιμου στον π. Δαυίδ Τζιουμάκα για την Ι.Μ. Κίτρους

  • Dogma

Λίγες μόλις ημέρες πριν την σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας οι υποψήφιοι και οι υποστηρικτές τους, κάνουν τις τελευταίες κινήσεις πριν το άνοιγμα της κάλπης από την οποία θα προκύψει ο νέος μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης. 

Λουδάρος Ανδρέας

Λίγες μόλις ημέρες πριν την σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας οι υποψήφιοι και οι υποστηρικτές τους, κάνουν τις τελευταίες κινήσεις πριν το άνοιγμα της κάλπης από την οποία θα προκύψει ο νέος μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης.

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος έχει ήδη επικοινωνήσει δι αλληλογραφίας με όλα τα μέλη – εκλέκτορες της Ιεραρχίας, ενημερώνοντας τους για την υποψηφιότητα του αρχιμανδρίτη Δαυίδ Τζιουμάκα, γενικού αρχιερατικού επιτρόπου στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης και ηγούμενου της μονής Αγίας Θεοδώρας, τον οποίο υποστηρίζει.

«Τὸ σημαντικώτατον στοιχεῖον διὰ τὸν π. Δαβὶδ Τζιουμάκαν καὶ τὴν ὑποψηφιότητά του διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κίτρους, εἶναι ἡ παλαιόθεν πνευματικὴ καὶ φιλική του σχέσις μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην πρώην Κίτρους κ. Ἀγαθόνικον, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ π. Δαβὶδ ἐδήλωσεν ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν νοσηλείαν του καὶ τὴν διαμονήν του διὰ παντὸς εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον Κατερίνης» αναφέρει στην επιστολή ο κ. Άνθιμος.

Στην επιστολή του ο κ. Άνθιμος ξεκαθαρίζει πως υποστηρίζει τον συγκεκριμένο κληρικό, αν και δεν είναι πνευματικό του τέκνο αλλά χειροτονία και επιλογή του μακαριστού μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα, εξαιτίας των ικανοτήτων και της ωριμότητάς του.

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει πως ο π. Δαυίδ Τζιουμάκας κατάγεται από το Λιτόχωρο, περιοχή της Μητρόπολης Κίτρους, και κάνει ειδική αναφορά στο ενδιαφέρον του για την περιοχή.

Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μέχρι στιγμής τον θρόνο της Μητρόπολης Κίτρους μαζί με τον π. Δαυίδ Τζιουμάκα θα διεκδικήσει και ο π. Γεώργιος Χρυοστόμου την υποψηφιότητα του οποίου προωθεί ο μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Όνομα το οποίο επίσης συζητιέται και θεωρείται πως θα βρεθεί και σε αρκετά ψηφοδέλτια είναι αυτό του αρχιμανδρίτη Ιγνάτιου Σωτηριάδη, γραμματέα της συνοδικής επιτροπής διορθοδόξων θεμάτων.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑ

Η έκδοση δελτίου Τύπου από το γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου σχετικά με την επικείμενη σύγκληση της Ιεραρχίας προκάλεσε την αντίδραση του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Ο μητροπολίτης που με επιστολή του έχει ανακοινώσει την αδυναμία του να εισηγηθεί το θέμα της διχοτόμησης της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος στην Ιεραρχία, εμφανίζεται κανονικά στο πρόγραμμα της Ιεραρχίας.

Λίγη ώρα μετά την κυκλοφορία της συνοδικής ανακοίνωσης, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης επανακυκλοφόρησε το δικό της δελτίο Τύπου με το οποίο υπενθυμίζει πως ο κ. Άνθιμος δεν θα πραγματοποιήσει την εισήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dogma.gr από την Ι. Σύνοδο, η αναφορά του ονόματος του κ. Ανθίμουν στην ημερήσια διάταξη γίνεται αφού κανείς πλην της Δ.Ι.Σ. που κατάρτισε την ημερήσια διάταξη δεν δύναται να παρέμβει σε αυτή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν έχει ζητηθεί από άλλο ιεράρχη να εισηγηθεί το θέμα κι έτσι όπως όλα δείχνουν, στην παρούσα Ιεραρχία το θέμα δεν θα συζητηθεί.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΑΥΙΔ ΤΖΙΟΥΜΑΚΑ

Σεβασμιώτατε,

Ἀπευθύνομαι μὲ ἰδιαίτερα αἰσθήματα τιμῆς καὶ ἀγάπης ἐν Χριστῷ πρὸς τὴν Σεβασμιότητά Σας διὰ νὰ διατυπώσω τὴν προσωπικὴν παράκλησίν μου ἐπὶ θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογικὴν δεοντολογίαν, προσεπιδηλῶν ἐκ προοιμίου ὅτι θὰ σεβασθῶ τὴν ἐπ’ αὐτῆς ὑμετέραν ἀξιολόγησιν.

Ὡς γνωρίζετε εἰς τὰ τέλη τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τ.ἔ. θὰ συνεδριάσῃ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ ὁποία καὶ θὰ προβῇ εἰς τὴν πλήρωσιν τῆς κενῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καὶ Κατερίνης. Ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ σημαντικωτάτου θέματος, παρακαλῶ Ὑμᾶς, ὅπως ἀγαθυνόμενος, παράσχητε, σὺν τῇ ἐπιπνοίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὴν ὑμετέραν τιμίαν ψῆφον εἰς τὸν πανοσιολογώτατονἈρχιμανδρίτην π. Δαβὶδ Τζιουμάκαν,ὅστις ὑπηρετεῖ εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, ὡς

• Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος,
• Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας,
• Προϊστάμενος τῆς πολυπληθοῦς Ἐνορίας ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, καὶ
• Ὑπεύθυνος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς ΙΜΘ.

Ὡς πρὸς τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ, ὁ ἀρχιμ. π. Δαβὶδ Τζιουμάκας εἶναι πεντήκοντα ἓξ (56) ἐτῶν, ἤτοι ὡριμώτατος δι’ ἀρχιερατικὴν διακονίαν, ὑπηρέτησε δὲ εὐδοκίμως καὶ ὡς διδάσκαλος εἰς τὴν Ἐκπαίδευσιν.

Σημαντικὸν εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ π. Δαβὶδ Τζιουμάκας κατάγεται ἀπὸ τὴν κωμόπολιν Λιτόχωρον τῆς Κατερίνης, ἔνθα καὶ ἡ πατρικὴ κατοικία του. Ἀντιλαμβάνεσθε τὴν εὐαισθησίαν του διὰ τὸν τόπον του.

Προσεπιδηλῶ ὅτι ὁ ἀγαπητὸς καὶ κατὰ πάντα ἄξιος π. Δαβὶδ Τζιουμάκας δὲν εἶναι πνευματικόν μου τέκνον, κατὰ τὴν προσωπικὴν ἔννοιαν καὶ εὐθύνην, ἀλλὰ εἶναι χειροτονία καὶ ἐπιλογή, λίαν ἐπιτυχής, τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου ἀοιδίμου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφάκη.

Τὸ ἰδικόν μου ἐνδιαφέρον διὰ τὸν προτεινόμενον ὑποψήφιον εἶναι ἐπιβεβαίωσις τῆς ἀπόψεώς μου, ὅτι ἑκάστη τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ συνεχής, στήριγμα δὲ αὐτῆς ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιερεὺς Μητροπολίτης ἀπροσωπολήπτως.

Τὸ σημαντικώτατον στοιχεῖον διὰ τὸν π. Δαβὶδ Τζιουμάκαν καὶ τὴν ὑποψηφιότητά του διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κίτρους, εἶναι ἡ παλαιόθεν πνευματικὴ καὶ φιλική του σχέσις μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην πρώην Κίτρους κ. Ἀγαθόνικον, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ π. Δαβὶδ ἐδήλωσεν ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν νοσηλείαν του καὶ τὴν διαμονήν του διὰ παντὸς εἰς τὸ Ἐπισκοπεῖον Κατερίνης.

Διὰ πάντα ταῦτα παρακαλῶ τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα, ὅπως, κατὰ τὴν προσεχῆ πλήρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους καὶ Κατερίνης, δώσητε τὴν τιμίαν ψῆφόν Σας κατ’ ἀπόλυτον προτίμησιν εἰς τὸν Ἀρχιμανδρίτην π. Δαβὶδ Τζιουμάκαν, ἄνδρα ἱεροπρεπῆ, ἐκκλησιόφιλον καὶ λάτριν τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς.

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
O ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ