Αντίθετοι οι εφημέριοι της Θεσσαλονίκης στην ίδρυση τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο ΑΠΘ

  • Dogma

Κατηγορηματικά αντίθετοι στη δημιουργία τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  δηλώνουν οι κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Κατηγορηματικά αντίθετοι στη δημιουργία τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δηλώνουν οι κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά την μηνιαία ιερατική σύναξη που συνήλθε πρόσφατα, παρουσία του μητροπολίτη κ. Ανθίμου, οι 115 εφημέριοι ιερείς της τοπικής Εκκλησίας κάνουν γνωστή την θέση τους αυτή καλώντας τις αρμόδιες αρχές, τους πνευματικούς φορείς, τους φοιτητές, τους εργαζομένους πολίτες και τα φιλομακεδονικά σωματεία να βοηθήσουν «προκειμένου να αποτραπεί αυτή η επικίνδυνη είσοδος του Ισλάμ στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

Όπως επισημαίνεται, «οι συνέπειες από την παρουσία του Ισλάμ σε ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει παντού προβλήματα συγκρούσεων, αναμετρήσεων και καταστροφών» ενώ τονίζεται πως δεν υπάρχει εχθρότητα με τη θρησκεία του Ισλάμ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στο γεγονός ότι «οι αρμόδιοι του Ισλάμ στην Κωνσταντινούπολη επί σαράντα χρόνια εμπαίζουν το Πατριαρχείο» για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΑΞΗΣ:

Οἱ ἑκατὸν δεκαπέντε (115) ἐφημέριοι ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης στὴν τακτικὴ μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξή τους μὲ τὴν παρουσία καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, μετὰ ἀπὸ ὅλη τὴν ἐνημέρωση στὰ τρέχοντα προβλήματα καὶ στὰ ποιμαντικὰ ζητήματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καὶ μετὰ ἀπὸ διαλογικὴ συζήτηση γιὰ τὸ πῶς θὰ διοργανωθοῦν καλύτερα οἱ προσπάθειες προσφορᾶς καὶ διακονίας πρὸς τὸν λαό μας, ἀπεφάσισαν καὶ συνεσκέφθησαν νὰ συντάξουν τὸ παρὸν ψήφισμα μὲ τὸ ὁποῖο :

Απορρίπτουν ἄμεσα, ἀπόλυτα καὶ κατηγορηματικὰ τὴν ἰδέα καὶ τὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ νὰ ἱδρυθῇ τμῆμα ἢ κατεύθυνση ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φρίττουν ὅσοι Θεσσαλονικεῖς ἄκουσαν μιὰ τέτοια πρόθεση.

Καλούν τὶς ἁρμόδιες ἀρχές, τοὺς πνευματικοὺς φορεῖς, τοὺς
φοιτητές, ὅλο τὸν ὑπαλληλικὸ κόσμο, τοὺς ἐργαζομένους συμπολῖτες, τὰ φιλομακεδονικὰ σωματεῖα, καὶ τὶς ἰδιωτικὲς πρωτοβουλίες τῆς πόλεως νὰ συμπράξουν καὶ νὰ βοηθήσουν προκειμένου νὰ ἀποτραπῇ αὐτὴ ἡ ἐπικίνδυνη εἴσοδος τοῦ Ἰσλὰμ στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης.

Διακηρύσσουν ὅτι οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλὰμ σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ σὲ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔχει δημουργήσει παντοῦ προβλήματα συγκρούσεων καὶ ἀναμετρήσεων καὶ καταστροφῶν ποὺ καθημερινῶς δημοσιεύονται στὰ ΜΜΕ καὶ στὸν τύπο, καὶ δηλώνουν ὅτι δὲν ἔχουν καμμία ἀντιδικία ἢ ἐχθρότητα μὲ τὴν θρησκεία τοῦ Ισλάμ, ἀλλ’ ὄχι καὶ νὰ εἰσαγάγουν κάποιοι στὰ δώματα τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας τὸ περιεχόμενο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.

Υπενθυμίζουν στοὺς παράγοντες τοῦ τόπου μας, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Κωνσταντινούπολη ἐπὶ σαράντα χρόνια ἐμπαίζουν τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ τοὺς ἐναπομείναντες Χριστιανοὺς γιὰ νὰ δοθῇ ἄδεια ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῷ μερικοὶ ἐδῶ θέλουν νὰ ἀνοίξουν κερκόπορτες γιὰ νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ Ἰσλὰμ στὸ ἱστορικὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καὶ στὴ Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Eπαναλαμβάνουν καὶ πάλιν τὴν ἀμετάβλητη θέση τους ὅτι ἡ προσπάθεια δημιουργίας κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρέπει νὰ ἀποτραπῇ ὁπωσδήποτε διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ καλῶς νοούμενον συμφέρον τοῦ πληρώματος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Θεσσαλονίκης.

Το παρόν ψήφισμα θὰ δοθῇ ἁρμοδίως στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στὸν κ. Πρύτανι τοῦ ΑΠΘ, στὸν κ. Πρόεδρο τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, καὶ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ