Η Διαβεβαίωση του Μητροπολίτη Μάνης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

  • Dogma
Διαβεβαίωση

Τη διαβεβαίωσή του ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου έδωσε σήμερα ο νέος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Mε τον καταστατικό Χάρτη της Ιεράς Συνόδου της 9ης Ιουλίου 1852 καθιερώθηκε οι κληρικοί να δίνουν διαβεβαίωση, οι μεν Αρχιερείς στην αρχιερωσύνη τους οι δε άλλοι κληρικοί στην ιερωσύνη τους. Κατά την Διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Αρχιερεύς θέτει το δεξί του χέρι στο στήθος και δίνει την υπόσχεση ότι θα τηρεί τους «Ιερούς Κανόνες» και τους Νόμους του Κράτους.

Η διαβεβαίωση, έχει ως εξής:
«Διαβεβαιούμαι επί τη Αρχιεροσύνη μου ότι θα εκπληρώ τη θεία χάριτι τα αρχιερατικά μου καθήκοντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς Κανόνας και τας ιεράς Παραδόσεις, διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους».

Διαβεβαίωση äÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÌÁÍÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ) äÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÌÁÍÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ) äÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÌÁÍÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ) Διαβεβαίωση äÄÉÁÂÅÂÁÉÙÓÇ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÌÁÍÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÓÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ