Έναρξη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου – ΦΩΤΟ

  • Dogma
συνόδου

Ξεκίνησαν οι επίσημες εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ανέγνωσε το μήνυμά του προς τους Προκαθημένους στο οποίο έκανε λόγο για ανάγκη ενότητας. Ενημέρωσε, επίσης, ότι από τις προσκλήσεις που απέστειλαν στους τέσσερις Προκαθήμενους που απουσιάζουν από την Σύνοδο απάντησαν ο Πατριάρχης Αντιοχείας και ο Πατριάρχης Μόσχας, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν.
×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ×ÁÍÉÁ--ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ (ÅÍÁÑÎÇ) ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÁÃÉÁÓ ÊÁÉ ÌÅÃÁËÇ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Αποστολή ecclesia.gr – Μάκης Αδαμόπουλος
φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS