Επίσκοπος Ρωγών ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος

  • Dogma
αρχιμανδρίτης

Ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, γραμματέας της Επιτροπής αρχείων της Ιεράς Συνόδου, εξελέγη σήμερα από την Ιεραρχία Επίσκοπος Ρώγων.

Ο Γραμματέας της επιτροπής Αρχείων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος εξελέγη βοηθός Επίσκοπος, υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ρωγών.

Ποιος είναι ο  Επίσκοπος Ρωγών Φιλόθεος 

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος (κατά κόσμον Δημήτριος) Θεοδωρόπουλος εγεννήθη εις Κάτω Νευροκόπι Δράμας, το έτος 1963.
Εις ηλικίαν δεκατριών έτων μετώκησεν εις Νέαν Ιωνίαν Αττικής, όπου επεράτωσε τας Εγκυκλίους Σπουδάς, καρπωθείς της πατρικής στοργής και αγάπης του τοπικού Επισκόπου Νέας Ιωνίας κυρού Τιμοθέου, εκ της παιδικής αυτού ηλικίας, όστις υπήρξεν και ο Πνευματικός αυτού Πατήρ.
Εχειροτονήθη Διάκονος την 15.8.1982, εχειροθετήθη Αρχιδιάκονος την 15.8.1984 και εχειροτονήθη Πρεσβύτερος, λαμβάνων παραλλήλως το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου την 7.1.1987, υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κυρού Τιμοθέου.
Μετετέθη την 15.5.1987 εις την Ιεράν Μητρόπολιν Θηβών και Λεβαδείας, προκειμένου να εκπληρώση εις Ενορίαν κάτω των 1.000 κατοίκων, ως προέβλεπε ο τότε νόμος περί απαλλαγής εκ της στρατιωτικής θητείας, τα εφημεριακά του καθήκοντα, ωρισθείς Εφημέριος Αλιάρτου Λεβαδείας.
Στις 22.2.1989 διωρίσθη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας (και νυν Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος) κ. Ιερωνύμου, Αρχιερατικός Επίτροπος Θηβών, στις 1.1.1990 προεχειρίσθη Πνευματικός και στις 20.3.1995 διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος της αυτής Ιεράς Μητροπόλεως.
Το έτος 2002 διωρίσθη υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου εις τας Συνοδικάς Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναλαβών Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, Προεδρεύοντος του μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου Βαλληνδρά, λαμβάνων παραλλήλως και το δικαίωμα υπογραφής εις το Γραφείον Επικυρώσεων της Ιεράς Συνόδου.
Το έτος 2008, άμα τη εκλογή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, διωρίσθη Αρχειοφύλαξ της Ιεράς Συνόδου και μετετέθη εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών, υπηρετών επί ένα έτος εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Αναργύρων Ψυρρή και επί (πλήρη) δεκαετίαν και έως της εις Επίσκοπον εκλογής του εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Κολοκυνθούς, οικοδομήσας εκ βάθρων το Ενοριακόν Κέντρον αυτής.
Είναι Πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι επίσης Πτυχιούχος του Ωδείου Αθηνών εις την Βυζαντινήν Μουσικήν και της Αγγλικής και Τουρκικής γλώσσης.
Τέλος, κάτεχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών εις τον κλάδον Πρακτικής Θεολογίας και Λειτουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτείαν του μακαριστού Καθηγητού κυρού Ιωάννου Φουντούλη.

TOP NEWS