Εσπερινός αγίου Βασιλείου στην Πάτρα και κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας

  • Dogma

Μὲ λαμπρότητα τελέσθηκε ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στὸ νέο ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα Πατρῶν, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ὅλων σχεδὸν τῶν κληρικῶν τῆς μητρόπολης ὡς καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἀδελφότητος τοῦ ἁγίου Αὑγουστίνου Δωρίδος, Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη μετ’ ἄλλων πατέρων τοῦ κοινοβίου του καὶ πλήθους λαοῦ.

Μὲ λαμπρότητα τελέσθηκε ὁ ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στὸ νέο ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα Πατρῶν, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ὅλων σχεδὸν τῶν κληρικῶν τῆς μητρόπολης ὡς καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἀδελφότητος τοῦ ἁγίου Αὑγουστίνου Δωρίδος, Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη μετ’ ἄλλων πατέρων τοῦ κοινοβίου του καὶ πλήθους λαοῦ.

Στὸν εσπερινὸ χοροστάτησε ὁ ςπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, καὶ τὸ θεῖο λόγο κήρυξε ὁ μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθκςη στὴ σημασία τοῦ χρόνου κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο.

Συγκεκριμένα ἀναφέρθηκε, στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὸν Θεό, στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ καὶ στὸ χρόνο σὲ σχέση μὲ τὴν αἰωνιότητα, ὡς καὶ στὴν ἀναγκαιότητα ἀξιοποιήσεως τοῦ χρόνου πρὸς ἁγιασμὸ καὶ σωτηρία μας.

Ἐπίσης, ἔκανε λόγο γιὰ τὶς εὐχάριστες καὶ δύσκολες στιγμὲς καὶ καταστάσεις ποὺ ἀντιμετωπίζομε μέσα στὸ χρόνο καὶ εἶπε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εὐχὲς ποὺ εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλο, θὰ πρέπει νὰ κάνωμε θερμὴ προσευχὴ στὸ Θεό, νὰ μᾶς στηρίζῃ στὶς ὧρες τοῦ πόνου, τῆς μοναξιᾶς καὶ τῶν πολλῶν δυσκολιῶν.

Τέλος, ἀναφέρθηκε σὲ εὐχάριστες, ἀλλὰ καὶ σὲ δύσκολες ὧρες ποὺ πέρασε ἡ κοινωνία μας καὶ ἡ πατρίδα μας κατὰ τὸν χρόνο ποὺ πέρασε, ἀναφέρθηκε καὶ στὸ δυστύχημα μὲ τὸ φλεγόμενο πλοῖο στὴν Ἀδριατική, στὴν προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ πέρασαν τὴν μεγάλη αὐτὴ ταλαιπωρία καὶ κάλεσε ὅλους σὲ προσευχὴ θερμὴ πρὸς τὸν Θεό, ὥστε ἡ Πατρίδα μας νὰ βρῇ τὸν τρόπο ὥστε κατὰ τὸ νέο ἔτος νὰ δῇ καλύτερες ἡμέρες.

Στὸ τέλος τοῦ εσπερινοῦ, ὁ επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος εὐλόγησε τὴ βασιλόπιτα καὶ ἅπαντες κλῆρος καὶ λαὸς ἀντάλλαξαν εὐχὲς λαμβάνοντες ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴ βασιλόπιτα, μαζὶ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ κ. Χρυσάνθου.

Στὸν εσπερινὸ παρέστησαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, ὁ Βουλευτὴς κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου κα Ἀναστασία Τογιοπούλου, ὁ Περιφερειακὸς Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν, ὁ πρ. Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Ἀνδρέας Παναγιωτόπουλος, ὁ Διοικητὴς τῆς Ἄμεσης Δράσης Πατρῶν κ. Περικλῆς Δημητρόπουλος, Πολιτευτές ὡς καὶ Ἐκπρόσωποι ἄλλων Ἀρχῶν καὶ Φορέων.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ