Εσπερινός της αγάπης στην Τρίπολη

  • Dogma
Εσπερινός της αγάπης

Το εσπέρας της Κυριακής του Αγίου Πάσχα 16η Απριλίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, τέλεσε την Ακολουθία τού Εσπερινού της Αγάπης εις τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, περιστοιχισμένος από Κληρικούς της Μητροπόλεως μας και με την παρουσία Πιστών, με τους οποίους και αντάλλαξε αναστάσιμες ευχές και προσέφερε εις ένα έκαστον πασχαλινό αυγό ως ευλογία και σύμβολο της Αναστάσεως.

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα τελείται ο «Εσπερινός της Αγάπης», όπου στην Ακολουθία του Αναστάσιμου Εσπερινού διαβάζεται σε πολλές γλώσσες το ιερό Ευαγγέλιο και έτσι διατρανώνεται παγκοσμίως το κοσμοσωτήριο μήνυμα της αναστάσιμης χαράς και ελπίδας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ο θεμέλιος λίθος της Ορθόδοξης πίστης.
Είναι ο ακλόνητος βράχος, επάνω στον οποίο είναι κτισμένη η «Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία».

0-7 0-10 0-11 0-22 0-25 0-28

Τὸ Εὐαγγέλιον  τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ      μιᾷ   σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπουἦσαν  οἱ     μαθηταὶ   συνηγμένοι       διὰ   τὸν φόβον τῶν         Ἰουδαίων,  ἦλθεν       ὁ      Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη  ὑμῖν  καὶ τοῦτο  εἰπὼν  ἔδειξεν αὐτοῖς      τὰς   χεῖρας καὶ        τὴν   πλευρὰν   αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν  οὖν  αὐτοῖς     ὁ      Ἰησοῦς  πάλιν·       Εἰρήνη     ὑμῖν. καθὼς  ἀπέσταλκέμε        ὁ      πατήρ,     κἀγὼ        πέμπω   ὑμᾶς.  καὶ τοῦτο  εἰπὼν  ἐνεφύσησε καὶ λέγει    αὐτοῖς·    Λάβετε     Πνεῦμα    ἅγιον·  ἄν  τινων  ἀφῆτε  τὰς  ἁμαρτίας,       ἀφίενται  αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,  κεκράτηνται.

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. ἔλεγον      οὖν   αὐτῷ        οἱ     ἄλλοι       μαθηταί·  Ἑωράκαμεν      τὸν   Κύριον.    ὁ   δὲ     εἶπεν        αὐτοῖς·  Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ       τὸν   τύπον       τῶν   ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν        τύπον       τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ