Εξαιρετικό το λεύκωμα για τον Άγιο Γεώργιο Καΐρου

  • Dogma
Καΐρου

Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε εχθές η εκδήλωση για την παρουσίαση του λευκώματος για τον Άγιο Γεώργιο Καΐρου.

Σε μία ειδική εκδήλωση στο Σαρόγλειο Μέγαρο παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου, εκπροσώπων της Κυβέρνησης, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού, αρκετών Ιεραρχών του Παγτριαρχείου Αλεξανδρείας, αλλά και της Εκκλησίας της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου για τον Άγιο Γεώργιο Καΐρου.

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Την ευθύνη και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Ελλάδα, Μητροπολίτης Γουϊνέας κ. Γεώργιος, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόνημα και ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Τον τόμο παρουσίασε η κ. Λίνα Μενδώνη, ενώ σύντομες παρεμβάσεις έκαναν ο κ. Γρηγόρης Πενέλης, Δρ Πολιτικός Μηχανικός στο ΑΠΘ, ο Δρ. Νίκος Μίνως, Επίτιμος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και ο Δρ. Γεώργιος Μυλωνάς Ιστορικός τέχνης και επιμελητής του τόμου.

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) Καΐρου ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Ο κ. Μυλωνάς μεταξύ άλλων, τόνισε πως «μέσα στο βιβλίο καταγράφεται ένα σπάνιας έκτασης και σημασίας έργο αποκατάστασης, εφάμιλλο της ιστορίας του μνημείου αφ ενός, και της ιστορίας του ευεργετισμού αφ ετέρου. Καθώς η οικογένεια Μαρτίνου δεν έχει ρίζες στην Αίγυπτο, το γενναίο έργο που επιτέλεσε εκεί αποκαθιστώντας τον Άγιο Γεώργιο, συνιστά μια πράξη ευγνωμοσύνης και προς τον Άγιο, και προς την Εκκλησία, αλλά και προς τον Ελληνισμό της Αιγύπτου, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έθνος μας. Το βιβλίο συνιστά, παράλληλα, ευχή για μια πορεία ειρηνική ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας κρατάει αιώνες τώρα την αγκαλιά του ανοιχτή προς όλους όσοι τη ζητούν, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Το ίδιο όραμα φέρει και σήμερα, με όλως ιδιαίτερο ζήλο, ο σεπτός Πατριάρχης Θεόδωρος, που  αναλώνεται ανύστακτα στη μέριμνα για τους λαούς όχι μόνο της Αιγύπτου αλλά της Αφρικής όλης. Δεν είναι άμοιρο σημασίας ότι ο ναός του Αγίου Γεωργίου, είναι σημείο προσκύνησης χριστιανών και μουσουλμάνων. Στο προκείμενο βιβλίο προβάλλεται η αιγυπτιώτικη ομογένεια: από αυτήν, τη σπουδαία δύναμη του ελληνισμού, επιτρέψτε μου, με την ιδιότητα του ιστορικού της τέχνης, να ξεχωρίσω τον ζωγράφο Κωνσταντίνο Παρθένη ως παράδειγμα της αιγυπτιώτικης ελληνικής παροικίας. Πέρα από το εικονογραφικό του πρόγραμμα στο ναό, επιχειρήσαμε να ρίξουμε φως πέρα από τις άγνωστες αλεξανδρινές του ρίζες, και σε όσα τον έκαναν αληθινά μεγάλο. Γι’ αυτό επισημαίνουμε ότι η ελληνικότητα του Παρθένη είναι δεμένη με τη μέριμνα της ομογένειας για το καλό της πατρίδας αλλά και με τους ανοιχτούς προς την Ευρώπη ορίζοντές της. Κι ο Παρθένης μας έδειξε – μαζί με τους αιγυπτιώτες ομογενείς -, ότι η επιστροφή στις ρίζες και την Ελλάδα σημαίνει αναζήτηση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Σήμερα, με την άνοδο του εθνολαϊκισμού ν’ απειλεί την Ευρώπη και την Ελλάδα, η ανάδειξη του αιγυπτιώτικου ελληνισμού, συνιστά πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Νομίζουμε ότι το βιβλίο που έχετε στα χέρα σας υπηρετεί αυτό το στοιχείο».

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Ðáñïõóéá ôïõ Ðáðá êáé Ðáôñéáñ÷ç Áëåîáíäñåéáò Èïåäùñïõ ,ôïõ Õöõð.Åî Ãéáíííç Áìáíáôéäç ðïëëùí Ìçôñïðïëéôùí ôïõ Ðáôñéáñ÷åéïõ åðé÷åéñçìáôéùí , ðñåóâåùí åêðñïóùðùí ðïëéôéêùí êïììáôùí áëëá êáé ôçí óõæçãï ôïõ ðñ.Ðñùèõðïõñãïõ Áíôùíç Óáìáñá Ãåùñãéá ðáñïõóéáóçêå óçìåñá óå ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ï ôéìçôéêïó ôïìïò #Ï Áãéïò Ãåùñãéïò óôï ðáëáéï Êáéñï# Ôçí ðáñïõóéáóç ôïõ ôïìïõ ôçí åêáíå ç ðñ.Ã.à ôïõ Õð.Ðïëéôéóìïõ Ëéíá Ìåíäùíç ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Ðáñïõóéá ôïõ Ðáðá êáé Ðáôñéáñ÷ç Áëåîáíäñåéáò Èïåäùñïõ ,ôïõ Õöõð.Åî Ãéáíííç Áìáíáôéäç ðïëëùí Ìçôñïðïëéôùí ôïõ Ðáôñéáñ÷åéïõ åðé÷åéñçìáôéùí , ðñåóâåùí åêðñïóùðùí ðïëéôéêùí êïììáôùí áëëá êáé ôçí óõæçãï ôïõ ðñ.Ðñùèõðïõñãïõ Áíôùíç Óáìáñá Ãåùñãéá ðáñïõóéáóçêå óçìåñá óå ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ï ôéìçôéêïó ôïìïò #Ï Áãéïò Ãåùñãéïò óôï ðáëáéï Êáéñï# Ôçí ðáñïõóéáóç ôïõ ôïìïõ ôçí åêáíå ç ðñ.Ã.à ôïõ Õð.Ðïëéôéóìïõ Ëéíá Ìåíäùíç ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Ðáñïõóéá ôïõ Ðáðá êáé Ðáôñéáñ÷ç Áëåîáíäñåéáò Èïåäùñïõ ,ôïõ Õöõð.Åî Ãéáíííç Áìáíáôéäç ðïëëùí Ìçôñïðïëéôùí ôïõ Ðáôñéáñ÷åéïõ åðé÷åéñçìáôéùí , ðñåóâåùí åêðñïóùðùí ðïëéôéêùí êïììáôùí áëëá êáé ôçí óõæçãï ôïõ ðñ.Ðñùèõðïõñãïõ Áíôùíç Óáìáñá Ãåùñãéá ðáñïõóéáóçêå óçìåñá óå ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ï ôéìçôéêïó ôïìïò #Ï Áãéïò Ãåùñãéïò óôï ðáëáéï Êáéñï# Ôçí ðáñïõóéáóç ôïõ ôïìïõ ôçí åêáíå ç ðñ.Ã.à ôïõ Õð.Ðïëéôéóìïõ Ëéíá Ìåíäùíç ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Ðáñïõóéá ôïõ Ðáðá êáé Ðáôñéáñ÷ç Áëåîáíäñåéáò Èïåäùñïõ ,ôïõ Õöõð.Åî Ãéáíííç Áìáíáôéäç ðïëëùí Ìçôñïðïëéôùí ôïõ Ðáôñéáñ÷åéïõ åðé÷åéñçìáôéùí , ðñåóâåùí åêðñïóùðùí ðïëéôéêùí êïììáôùí áëëá êáé ôçí óõæçãï ôïõ ðñ.Ðñùèõðïõñãïõ Áíôùíç Óáìáñá Ãåùñãéá ðáñïõóéáóçêå óçìåñá óå ðáíçãõñéêç åêäçëùóç ï ôéìçôéêïó ôïìïò #Ï Áãéïò Ãåùñãéïò óôï ðáëáéï Êáéñï# Ôçí ðáñïõóéáóç ôïõ ôïìïõ ôçí åêáíå ç ðñ.Ã.à ôïõ Õð.Ðïëéôéóìïõ Ëéíá Ìåíäùíç ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Καΐρου

Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος φανερά συγκινημένος ευχαρίστησε τους μεγάλους χορηγούς Αθανάσιο Μαρτίνο και την σύζυγό του, για την στήριξη και την συμπαράστασή τους για την υλοποίηση του έργου, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ναού και η έκδοση του βιβλίου.

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÈÇÍÁ -ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ Ï ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÏÓ ÓÔÏ ÊÁÉÑÏ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI)

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία μουσική συναυλία από την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όχι μόνο για την χθεσινή εκδήλωση, αλλά και για την ανακαίνιση του κοσμήματος του Καΐρου και γιατί «βαστάνε Θερμοπύλες» σε μία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη.

φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ