Έξι υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. για απόφοιτους και μεταπτυχιακούς της Θεολογίας

  • Dogma

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι θέσεις υποτροφιών, τρεις για Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης, και τρεις για Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος.

Dogma Newsdesk

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει έξι θέσεις υποτροφιών. Τρεις για Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης, φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master of Theology, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στα θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος.

Τρεις για Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και συγκεκριμένα να φοιτήσουν στο πρόγραμμα επιπέδου Master of Theology.

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

1) Μηνιαία τροφεία ύψους πεντακοσίων πενήντα ευρώ (€ 500,00) για σπουδές στην Ελλάδα.

2) Μηνιαία τροφεία ύψους επτακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 790,00) για σπουδές στη Θεολογική Σχολή του «Τιμίου Σταυρού».

3) Εφάπαξ ποσό εξακοσίων ευρώ (€ 600,00) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

Δείτε όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ