Η δεύτερη ομάδα διασωθέντων του Norman Atlantic στην Πάτρα

  • Dogma

Το μεσημέρι τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μετέβη στὸ νέο λιμάνι τῆς Πάτρας ὅπου, μετὰ τῶν ἄλλων τοπικῶν αρχῶν, ὑποδέχθηκε μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση τὴ δεύτερη ὁμάδα διασωθέντων από τὸ πλοῖο «Norman Atlantic».

Το μεσημέρι τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μετέβη στὸ νέο λιμάνι τῆς Πάτρας ὅπου, μετὰ τῶν ἄλλων τοπικῶν αρχῶν, ὑποδέχθηκε μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση τὴ δεύτερη ὁμάδα διασωθέντων από τὸ πλοῖο «Norman Atlantic».

Ο κ. Χρυσόστομος ἐχαιρέτησε τους διασωθέντες πατρικὰ καὶ ἐνηγκαλίσθη τόσο τοὺς Πατρινοὺς ὅσο καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας.

Τοὺς εὐχήθηκε νὰ ἔχουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία ἀπὸ τὸ Θεὸ στὴ ζωή τους, νὰ ἔχουν μία εὐτυχισμένη κατὰ πάντα χρονιὰ μὲ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι θὰ τοὺς συνοδεύῃ ἡ πατρική του ἀγάπη καὶ οἱ θερμὲς προσευχές του πρὸς τὸν Θεό.

Οἱ διασωθέντες ἔφθασαν στὴν Πάτρα μὲ τὸ πλοῖο Superfast II τὸ ὁποῖο ἀπέπλευσε ἀπὸ τὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας. Στὸ λιμάνι τῶν Πατρῶν τοὺς ἀνέμεναν οἱ συγγενεῖς τους μὲ τοὺς ὁποίους κατὰ τὴν ὥρα τῆς συνάντησης ξετυλίχθηκαν ἄκρως συγκινητικὲς στιγμές.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ