Η εορτή των Αγίων Τριών Παίδων στη Μητρόπολη Κομοτηνής

  • Δόγμα

Τήν Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Τήν Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου ἐ.ἒ., ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν προστατῶν τοῦ Σώματος τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, Ἁγίων Τριῶν Παίδων ἐν Καμίνῳ, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων στὴν ἕδρα τῆς Περιφερειακῆς Πυροσβε­στικῆς Διοίκησης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, παρουσίᾳ  τοῦ Διοικητοῦ Ἀρχιπυράρχου Κωνσταντίνου Κούκουρα.

Τήν Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

TOP NEWS