Η «μάχη» της διαδοχής στην Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

  • Dogma
ρεθύμνης

 Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου το ερχόμενο Σάββατο 05 Φεβρουαρίου θα ανοίξει και επίσημα την κούρσα της διαδοχής για το νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Εντός 40 ημερών θα πρέπει να αναδειχθεί ο νέος Μητροπολίτης. Ποιοι είναι οι επικρατέστροι και ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί; 

Η εκλογή του κ. Ευγενίου στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης οδήγησε σε «χηρεία» την Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, που εντός του επόμενου διμήνου αναμένεται να αποκτήσει τον νέο μητροπολίτη.

Η όλη διαδικασία για την εκλογή του νέου μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα ξεκίνησε μετά την ενθρόνιση του Ευγενίου του Β’ στην αρχιεπισκοπή Κρήτης. Στην πρώτη συνεδρίαση θα αρχίσει η διαδικασία για την πλήρωση της κενής θέσης του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προβλέπει να μην μένει σε χηρεία μια επισκοπική επαρχία παραπάνω από 40 ημέρες.

Ο νέος μητροπολίτης θα εκλεγεί από τον κατάλογο τον προς Αρχιερατεία κληρικών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει όλους εκείνους τους ιερείς που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπει ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δεκάδες ιερείς, που διαθέτουν τα προσόντα. Από το Ρέθυμνο, ωστόσο, εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι πέντε. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα κριθούν. Η σύνοδος θα επιλέξει μεταξύ όλων των συμπεριλαμβανομένων στη λίστα των εκλόγιμων.

Για τη θέση ακούγεται έντονα το όνομα του σημερινού Επισκόπου Κνωσού, Πρόδρομου Ξενάκη, αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδουενώ έχει συζητηθεί και εκείνο του Επισκόπου Δορυλαίου Δαμασκηνού Λιονάκη, ηγουμένου της Ι.Μ. Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων.

Από το νομό Ρεθύμνου, εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προς Αρχιερατία είναι ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων π. Αθανάσιος Καραχάλιος καθώς και οι Αρχιμανδρίτες της ίδιας Μητροπόλεως, Φιλόθεος Κουκουναράς και Αγαθάγγελος Κουμής. Από την Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου εγγεγραμμένοι προς Αρχιερατία είναι οι Αρχιμανδρίτες π. Παρθένιος Καλυβιανάκης, Ηγούμενος της Ι.Μ. Αττάλης – Μπαλί, ο π. Μύρων Καλαϊτζής πρώην Ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου και ο π. Άνθιμος Ματζουράνης πρώην Πρωτοσύγκελος και Επιστάτης στο Μετόχι Αγίου Παύλου  της Μονής Αρκαδίου στου Γάλλου.

Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή είναι απόφαση καθαρά της Ιεράς Συνόδου και οι συζητήσεις μπορούν να αποδειχθούν εντελώς άτοπες.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο προς Αρχιερατεία στην Εκκλησία της Κρήτης είναι ο υποψήφιος να έχει πτυχίο θεολογίας ή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής τουλάχιστον από 5ετίας και να είναι κληρικός της Εκκλησίας της Κρήτης τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Επίσης, πρέπει να έχει συμπληρώσει ηλικία 35 ετών.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΜΟΥΣ

Το άρθρο 22 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας προβλέπει τις προϋποθέσεις για την εκλογή κάποιου ως μητροπολίτη.

Τι προβλέπει;

Ἄρθρον 22.

  1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης καταρτίζει τὸν κατάλογον τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

Ὁ κατάλογος οὗτος, διαρκοῦς ἰσχύος, ἀναθεωρεῖται καθ᾿ ἑκάστην Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης διὰ τῆς προσθήκης εἰς αὐτὸν νέων ἐκλογίμων καὶ τῆς διαγραφῆς ἐξ αὐτοῦ τῶν τυχὸν ἐν τῷ μεταξὺ ἀπολεσάντων ἓν ἢ πλείονα προσόντα.

  1. Ἵνα ἐγγραφῇ τις ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων δέον νὰ κέκτηται τὰ κάτωθι προσόντα:

α) Νὰ ἔχῃ ὀρθῶς καὶ ὑγιῶς περὶ τὴν πίστιν καὶ νὰ διακρίνεται ἐπὶ συνέσει καὶ ἀνεπιλήπτῳ βίῳ.

β) Νὰ εἶναι κληρικὸς ἄγαμος, κεχειροτονημένος ἀπὸ δεκαετίας τουλάχιστον.

γ) Νὰ εἶναι Ἕλλην πολίτης ἢ Ἕλλην τὸ γένος.

δ) Νὰ κέκτηται πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

ε) Νὰ ἔχει συμπληρωμένο τὸ 35ο ἔτος τῆς ἡλικίας του.

στ) Νὰ μὴ ἔχῃ καταδικασθῇ τελεσιδίκως ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν ἢ Ποινικῶν Δικαστηρίων.

Πλέον τούτων:

  1. Νὰ ἔχῃ πενταετῆ τουλάχιστον εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ πτυχίου ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐν ἀλλοδαπῇ εἰς μίαν ἢ πλείονας τῶν κάτωθι θέσεων:

α) Ἀρχιγραμματέως ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

β) Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

γ) Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ Ἱεροκήρυκος ἢ Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἢ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

δ) Διευθυντοῦ ἢ Καθηγητοῦ Σχολείου Ἐκκλησιαστικῆς ἢ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, καὶ

ε) Ἡγουμένου Μονῆς τινος τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἐν ᾗ ἐγκαταβιοῦσι τουλάχιστον τριάκοντα (30) ἀδελφοί, ἢ

  1. Νὰ εἶναι τακτικὸς ἢ ἔκτακτος Καθηγητὴς ἢ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν ἐν Ἑλλάδι Πανεπιστημίων ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν προσόντων βεβαιοῦνται διὰ πιστοποιητικῶν ἁρμοδίως ἐκδιδομένων, ἡ δὲ ἔλλειψις οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἀπαιτουμένων κατὰ τὰ ἄνω προσόντων καθιστᾷ αὐτοδικαίως ἄκυρον τὴν τυχὸν ἐγγραφὴν ὑποψηφίου εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων.

  1. Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων ἐνεργεῖται κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢ τῶν Μητροπολιτῶν Κρήτης, συνοδευομένης ὑφ᾿ ὅλων τῶν ἐγγράφων πιστοποιητικῶν περὶ τῶν προσόντων τῶν ὑποψηφίων καὶ ὑποβαλλομένης μετ᾿ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ προτείνοντος Ἀρχιερέως εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τουλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ὅστις ἀποστέλλει εἰς τοὺς Μητροπολίτας ὀνομαστικὸν πίνακα τῶν προτεινομένων πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἵνα λάβωσι γνῶσιν.

Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων γίνεται διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀπαιτεῖται, ὅπως συγκεντρώσῃ ὁ ὑποψήφιος τὰ δύο τρίτα (2/3) τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ὁ κατὰ τὰ ἄνω καταρτισθησόμενος κατάλογος ὅστις κατὰ τὴν πρώτην ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος, δέον, ὅπως καταρτισθῇ τὸ βραδύτερον ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ καὶ αἱ ἑκάστοτε μεταβολαὶ τούτου, διὰ τῆς προσθήκης ἢ τῆς διαγραφῆς ἐκλογίμων, ὑποβάλλονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων πρὸς γνῶσιν.

  1. Οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Μητροπολῖται τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δύνανται νὰ ἐκλέγωνται εἰς κενὰς Ἐπισκοπικὰς ἕδρας, ἄνευ ἐγγραφῆς εἰς τὸν κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτον κατάλογον τῶν ἐκλογίμων»

Πηγή: googlenet.gr

TOP NEWS