Η Ναύπακτος υποδέχεται Ι. Λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου

  • Δόγμα

Ιερό Λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου στη Ναύπακτο

Η Ναύπακτος υποδέχεται Ι. Λείψανο του Αγίου Πολυκάρπου, σύμφωνα με το κάτωθι Πρόγραμμα: 

TOP NEWS