Η θ. λειτουργία του αγίου Ιακώβου στην μητρόπολη Μαντινείας

  • Dogma

Στόν μητροπολιτικό ναό του αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ μητροπολίτης Μαντινείας κ. Αλέξανδρος, πλαισιούμενος ἀπό δέκα ιερεῖς, τέλεσε τήν ἀρχαιοπρεπῆ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου ιεράρχη Ἱεροσολύμων.

Στόν μητροπολιτικό ναό του αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὁ μητροπολίτης Μαντινείας κ. Αλέξανδρος, πλαισιούμενος ἀπό δέκα ιερεῖς, τέλεσε τήν ἀρχαιοπρεπῆ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου ιεράρχη Ἱεροσολύμων.

Πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχε μέ κατάνυξη στή ξεχωριστή αὐτή ἀρχαιοπρεπῆ θεία λειτουργία, ἡ ὁποία τελεῖται μία φορά τό χρόνο στήν μητρόπολη Μαντινείας.

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος διετέλεσε πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἦταν ἐκεῖνος πού συνέθεσε τόν πρῶτο τύπο θείας λειτουργίας κατά τόν πρῶτο αἰῶνα, ἡ ὁποία καί φέρει τό ὄνομά του.

Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀποτελεῖ τήν βάση τῶν ἄλλων τύπων τῶν θείων λειτουργιῶν πού ἀκολούθως συνετέθησαν ἀπό τόν ἅγιο Βασίλειο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ