ΙΕΡΑΡΧΙΑ Νέος μητροπολίτης Γρεβενών ο Δαυίδ Τζιουμάκας

  • Dogma

ΙΕΡΑΡΧΙΑ -ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ Τον Αρχιμανδρίτη Δαυίδ Τζιουμάκα εξέλεξε πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας νέο μητροπολίτη Γρεβενών.

Λουδάρος Ανδρέας

Τον Αρχιμανδρίτη Δαυίδ Τζιουμάκα εξέλεξε πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας νέο μητροπολίτη Γρεβενών.

Ο νέος Μητροπολίτης έλαβε 41 ψήφους ενώ οι ανθυποψήφιοί του έλαβαν:

Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κολοκυθάς 33

Την υποψηφιότητα του νέου μητροπολίτη Γρεβενών είχε υποστηρίξει ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος.

Η Ιεραρχία συνεχίζει τις εργασίες της με την εκλογή νέου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος


ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ

Ἐγεννήθη εἰς τὸ Λιτόχωρον Πιερίας τὸ 1958. Ἔλαβε τὸ πτυχίον τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας τὸ 1979 καὶ τὸ πτυχίον τοῦ Ποιμαντικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημί-ου Θεσσαλονίκης τὸ 1983. Εἰργάσθη ὡς διδάσκαλος εἰς τὴν ἰδιωτικὴν ἐκπαίδευσιν πρὸ τῆς χειροτονίας του εἰς διάκονον.

Τὸ 1980 ἐκάρη μοναχὸς εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας Θεσ-σαλονίκης καὶ τὴν 6-8-1980 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ μακαρι-στοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφά-κη. Ὑπηρέτησεν ὡς διάκονος εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Παναγίας τῆς Δεξι-ᾶς ἀναλαβὼν καὶ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μη-τροπολίτου. Ἀπὸ τὸ ἔτος 1980 ἔως τὸ 1992, ὑπηρέτησεν καὶ ὡς Ἡγουμε-νοσύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Στὶς 23-1-1983 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μη-τροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφάκη λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ἀρχιμανδρίτου καὶ ἐτοποθετήθη ὡς ἱερατικὸς προϊστά-μενος καὶ πρόεδρος τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ ἱεροῦ ἐνορια-κοῦ Ναοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπου καὶ ὑπηρετεῖ μέχρι σήμερον, ἀναπτύξας ἀξιόλογον πνευματικὸν καὶ ποιμαντικὸν ἔργον.

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἀνέλαβεν: ἀπὸ τοῦ ἔτους 2004 τὴν διεύθυνσιν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ ἀ-πὸ τὶς 10-6-2010 τὰ καθήκοντα τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καὶ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

TOP NEWS