Ιερατικό συνέδριο στην μητρόπολη Κορίνθου

  • Dogma

Το 18ο Ιερατικό Συνέδριο της μητρόπολης Κορίνθου με θέμα: «Αιρέσεις και σήμερα; Ορθή και λανθασμένη αντιμετώπιση» πραγματοποιήθηκε χθες στην Κόρινθο.

Το 18ο Ιερατικό Συνέδριο της μητρόπολης Κορίνθου με θέμα: «Αιρέσεις και σήμερα; Ορθή και λανθασμένη αντιμετώπιση» πραγματοποιήθηκε χθες στην Κόρινθο.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού, τον λόγο έλαβε ο μητροπολίτης Κορίνθου, ο οποίος στην σύντομη προσαγόρευσή του χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «μέσα σ’ όλες τις άλλες κρίσεις, που υφιστάμεθα, αντιμετωπίζουμε και κρίση γνησιότητος πίστεως» με τις διάφορες Αιρέσεις αλλά και ότι «διάφοροι ζητούν αντικατάσταση της αμωμήτου ημών πίστεως για τον λόγο ότι η πίστη μας στα χέρια τους είναι ‘’δύσχρηστος’’».

Ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο πατήρ Ιωάννης Δελημπαλτάς, εφημέριος του ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιωνίας Κορίνθου και Υπεύθυνο του Γραφείου Αντιαιρετικής Δράσης της μητρόπολης.

Στην ομιλία του, ο πατήρ Ιωάννης, αφού έδωσε τον ορισμό των αιρέσεων και τις διαχώρισε σε δύο ομάδες, αυτών των προερχομένων από το Χριστιανικό χώρο (αιρέσεις) και αυτών των προερχομένων από εξωχριστιανικές θρησκείες (σέκτες), ανέφερε τους τρόπους αντιμετώπισής τους, συνοψίζοντας αυτούς ως εξής: 1) Ενοριακή ζωή, 2)Αποδοχή του άλλου ως έχει, 3) Ποιμαντική αγωνία, 4) Εμπειρία αγάπης, 5) Επιείκεια και ανοχή, 6) Το μυστήριο, 7) Ανοικτή πόρτα, 8) Εκσυγχρονισμός των ποιμαντικών μεθόδων, 9) Οικοδομή και επανένταξη, καταλήγοντας στην κατάθεση προτάσεως για την οργάνωση Γραφείου Αιρέσεων σε κάθε Αρχιερατική Περιφέρεια.

Ο μητροπολίτης Κορίνθου, αφού ευχαρίστησε τον ομιλητή για το ευσύνοπτο και το περιεκτικό του λόγου του, διεύθυνε την εκτενή συζήτηση, που επακολούθησε, έδωσε οδηγίες για την Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων και τις πολλές Ποιμαντικές υποχρεώσεις, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εφημέριοι, εξαιτίας της «ευλογίας» των μεγάλων Εορτών της Πίστεως μας κατά το Άγιο Δωδεκαήμερο.

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ