Λάβρος κατα του επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης «μακεδονικής Εκκλησίας» ο μητροπολίτης Σιατίστης

  • Dogma

Δριμύ κατηγορώ κατα του επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης “μακεδονικής Εκκλησίας” Στεφάνου εξαπέλυσε ο μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παύλος.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Δριμύ κατηγορώ κατα του επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης “μακεδονικής Εκκλησίας” Στεφάνου εξαπέλυσε ο μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παύλος, καθώς ο πρώτος ισχυρίστηκε οτι δέχθηκε επιστολή απο τον κ. Παύλο, μέσω της οποίας ο μητροπολίτης του ζητούσε πληροφορίες για τον φυλακισμένο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος κ. Ιωάννη.

Όπως επησημαίνει ο κ. Παύλος μέσω επιστολής που συνέταξε, ουδέποτε έγραψε προς τον κ. Στέφανο καθώς δεν αναγνωρίζει “την εκκλησιαστική του ύπαρξη καί θεωρεί την ψευδοεκκλησία της οποίας αυτός ηγείται ως εκκλησιαστικώς ανύπαρκτη”.

Στη συνέχεια αναφέρεται στο διωγμό του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος κ. Ιωάννη τον οποίο και θεωρεί “τον μόνο Κανονικό επίσκοπο που αναγνωρίζεται απο όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες”.

“Προσπαθείτε με τη συνεργασία του Κράτους να τον εξοντώσετε. Μιλάτε για καθαίρεσή του. Μπορεί μιά Εκκλησία που δεν είναι Εκκλησία να εκλέγει η να καθαιρεί; Η Εκκλησία δέν είναι κουκλοθέατρο. Όσο γιά τις κατηγορίες και τις καταδίκες μήν ξεχάσετε οτι μέ παρόμοιες ἀποφάσεις τό δικαστήριο των ανόμων κατεδίκασε, φυλάκισε καί σταύρωσε τόν Κύριο. Ο Μητροπολίτης Ιωάννης δέν ανήκει στήν δικαιοδοσία μιας ανύπαρκτης Εκκλησίας, αλλά στό Πατριαρχείο τηυς Σερβίας. Εκκλησιαστικά καμμία εξουσία δεν έχετε πάνω του”.

Σχετικά με την υποτιθέμενη επιστολή που έστειλε ο μητροπολίτης Σιατίστης για να αποσπάσει δήθεν πληροφορίες για τον κ. Ιωάννη αναφέρει “Όσοι διαμαρτύρονται εναντίον της διώξεως του Αχρίδος Ιωάννη δέν περιμένουν νά λάβουν από σας πληροφορίες, τό συνεργό εις τήν εξόντωσή του”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ:

κ. Στέφανε,

Μέ ἔκπληξη καί ὀδύνη καί χωρίς νά Σᾶς τήν ζητήσω ἔλαβα τήν ἐπιστολή μέ τήν ὁποία προσπαθεῖτε νά δικαιολογήσετε τά ἀδικαιολόγητα καί καταφέρεσθε κατά τοῦ μόνου Κανονικοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη.

Ξεκινᾶτε μάλιστα μέ μιά μικρή ἀπάτη. Γράφετε: «στήν πρόσθεση τῆς ἐπιστολῆς σας προσφέρουμε πληροφορίες γιά τήν ἐγκληματική δράση …». Πότε κ. Στέφανε σᾶς ἔστειλα ἐπιστολή ὥστε νά σπεύδετε νά μοῦ ἀπαντήσετε; Γιατί νά στείλω ἐπιστολή σέ σᾶς ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζω τήν ἐκκλησιαστική ὕπαρξη σας καί θεωρῶ τήν ψευδοεκκλησία τῆς ὁποίας ἡγεῖσθε ὡς ἐκκλησιαστικῶς ἀνύπαρκτη; Ποῖος σᾶς εἶπε ὅτι σᾶς θεωρῶ ἔγκυρο πρόσωπο γιά νά ζητήσω ἀπό σᾶς πληροφορίες; Ἐπιχειρεῖτε δι’αὐτοῦ τοῦ δολίου τρόπου νά ἐπιτύχετε μία ἔμμεση ἀναγνώριση καί νά ἀφήσετε νά αἰωρεῖται ὅτι ἐγώ ἤ ὁποιοσδόποτε ἄλλος Ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαλέγεται μαζί Σας. Ὁ τρόπος σας δολιότητος γέμει.

Ὁ μόνος πραγματικός λόγος τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη εἶναι ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Κανονικός Ἐπίσκοπος ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Προσπαθεῖτε λοιπόν μέ τή συνεργασία τοῦ Κράτους νά τόν ἐξοντώσετε. Μιλᾶτε γιά καθαίρεσή του. Μπορεῖ λοιπόν μιά Ἐκκλησία πού ΔΕΝ εἶναι Ἐκκλησία νά ἐκλέγει ἤ νά καθαιρεῖ; Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κουκλοθέατρο. Ὅσο γιά τίς κατηγορίες καί τίς καταδίκες μήν ξεχάσετε ὅτι μέ παρόμοιες ἀποφάσεις τό δικαστήριο τῶν ἀνόμων κατεδίκασε, φυλάκισε καί ἐσταύρωσε τόν Κύριο. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης δέν ἀνήκει στήν δικαιοδοσία μιᾶς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας, ἀλλά στό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας. Ἐκκλησιαστικά καμμία ἐξουσία δέν ἔχετε ἐπάνω του.

Ἐσεῖς εὑρίσκεσθε σέ ἐκκλησιαστική ἐκκρεμότητα. Ἐσεῖς μἐ τρόπο ἀντικανονικό αὐτονομηθήκατε ἀπό τήν μητέρα-‘Εκκλησία σας, τό Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καί προσπαθεῖτε μέ ἐκβιασμούς νά ἐπιτύχετε τήν ἀναγνώριση. Προσπαθεῖτε μέ τήν ἰσχύ τῆς Πολιτείας καί μέ στημένες ψευτοδίκες νά συντρίψετε τόν Μητροπολίτη Ἰωάννη, ἀλλά καί ἐκείνους πού τόν ἀκολουθοῦν στήν κανονική ὁδό, ἀφήνοντας ἀπειλές στό γράμμα σας ἐναντίον τους. Ἡ μόνο κατ’ἐσᾶς «παρανομία» τους εἶναι, ὅτι δέν σᾶς ἀκολουθοῦν, σεβόμενοι τήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Κανονική της τάξη καί Παράδοση.

Παριστάνετε τόν Ἀρχιεπίσκοπο μιᾶς ἀνύπαρκτης Ἐκκλησίας ἀλλά στό ποτήριο στό ὁποῖο «λειτουργεῖτε» δέν βρίσκεται τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά τό αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σας τόν ὁποῖον δολοφονεῖτε καί αὐτό τό αἷμα θά σᾶς χωρίσει διά παντός ἀπό τήν Κανονική Ἐκκλησία. Ὅλοι ὅσοι ἀνά τόν κόσμο διαμαρτύρονται ἐναντίον τῆς διώξεως τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάννη δέν περιμένουν νά λάβουν ἀπό σᾶς πληροφορίες, τό συνεργό εἰς τήν ἐξόντωση του. Στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας συμπεριφορές σάν καί τήν δική σας εἶναι γνωστές. Εἶναι συμπεριφορές τῶν ἀνόμων, ἐναντίον τῶν δικαίων. Τό μόρφωμα σας, πού τό ὀνομάζεται «Μακεδονική Ἐκκλησία» εἶναι ἐξάρτημα ἑνός κράτους πού σφετερίζεται τήν ἀλήθεια καί τήν ἱστορία καί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσο ἐσεῖς θά συνεχίζετε τήν ἀνίερη τακτική σας καί τήν ἀντικανονική πορεία σας, ὅσο θά ἐπιμένετε νά σχίζετε τόν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ γιά κοσμικούς λόγους, ὅσο θά «εὐλογεῖτε» μιά πλαστογραφία σάν πιστοποίηση τῆς κρατκῆς «ἀρετῆς» σας, ὁ λόγος σας θά παραμένει μετέωρος, ἡ «χριστιανική» σας πίστη ἰδεολόγημα καί ὁ διωγμός τοῦ Μητροπολίτη Ἀχρίδος Ἰωάννη σφραγίδα τῆς ἀπανθρωπίας σας. Τό γράμμα σας λοιπόν ἐπιστρέφεται δημοσίως ὠς ἀπαράδεκτο.
Μέ ὀδύνη

+ Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παύλος

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ