Μητρόπολη Ιλίου: Πρόσκληση για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού

  • Dogma
Μητρόπολη Ιλίου

Η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, προκειμένου να στελεχώσει την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος της Ιεράς Μητροπόλεως «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της Οικογένειας Ρομά», προσκαλεί τους ενδιαφερομένους που έχουν τα περιγραφόμενα στην πρόσκληση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν την σχετική αίτηση με τα αναγραφόμενα παραστατικά ως ακολούθως:

Α) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ
α) Ένας εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλος ή Δασκάλα) με προϋπηρεσία σε ενταξιακά προγράμματα.
β) Ένας εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ειδίκευση στην Ελληνική Φιλολογία, με προϋπηρεσία σε ενταξιακά προγράμματα.
γ) Ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλος ή Δασκάλα Ειδικής Αγωγής) ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής).
δ) Ένας λογοθεραπευτής ή λογοθεραπεύτρια

Β) ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης του ως άνω αναγραφομένου προσωπικού, είναι η γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel, Internet), που θα πιστοποιείται αρμοδίως.

Γ) ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εδαφική περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Δ) ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οκτώβριος 2016 – Μάϊος 2017 (Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης)

Ε) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα με συνολικά 13,5 ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα.

ΣΤ) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η αίτηση με τα οριζόμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, στον 2ο όροφο του κτιρίου επί της Οδού Αγίου Γεωργίου 5, Τ.Κ. 13451 Καματερό Αττικής και στην αρμόδια υπάλληλο κα Νεκταρία Χατζοπούλου.
Η υποβολή θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα 11/7/2016 – 22/7/2016, κατά τις ώρες 11 π.μ. – 14 μ.μ. και τις εργάσιμες ημέρες για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ζ) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
Με την συμπλήρωση της αίτησης, η οποία αναρτάται ως συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης, θα υποβληθούν βιογραφικό σημείωμα και απλές φωτοτυπίες των τίτλων σπουδών, των προϋπηρεσιών, της γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Δελτίου Ταυτότητος.
Τέλος, η αξιολόγηση των αιτήσεων και λοιπών παραστατικών, όπως επίσης και η πρόσληψη, θα πραγματοποιηθεί από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεσθε στην αρμόδια υπάλληλο κα Νεκταρία Χατζοπούλου, στο τηλ. 210-2388398 (εσωτ. 3, λογιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Μητροπολίτης

†Ο Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως
Αθηναγόρας

Η φωτογραφία του άρθρου από την επίσκεψη των συντελεστών και των μελών του προγράμματος στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στις 29/2/2016.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ