Μνημόσυνο των μακαριστών αρχιερέων της μητρόπολης Μαντινείας

  • Dogma

Ἀρχιερατική θεία λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων τῶν ἀρχιερατευσάντων στήν μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, τῶν Ἱερέων τῶν ἱερατευσάντων εὐόρκως στόν μητροπολιτικό ναό, ὡς καί τῶν κτητόρων καί πάντων τῶν κεκοιμημένων εὐεργετῶν καί δωρητών τοῦ ναοῦ τέλεσε σήμερα ο μητροπολίτης Μαντινείας κ. Αλέξανδρος, πλαισιούμενος ἐκ τῶν Ἀρκάδων Ἀρχιερέων καί πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, μητροπολιτῶν Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητου στόν μητροπολιτικό ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ἀρχιερατική θεία λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων τῶν ἀρχιερατευσάντων στήν μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, τῶν Ἱερέων τῶν ἱερατευσάντων εὐόρκως στόν μητροπολιτικό ναό, ὡς καί τῶν κτητόρων καί πάντων τῶν κεκοιμημένων εὐεργετῶν καί δωρητώντοῦ ναοῦ τέλεσε σήμερα ο μητροπολίτης Μαντινείας κ. Αλέξανδρος, πλαισιούμενος ἐκ τῶν Ἀρκάδων Ἀρχιερέων καί πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, μητροπολιτῶν Πατρῶνκ. Χρυσοστόμου καί Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητου στόν μητροπολιτικό ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ὁ μητροπολίτης Πατρῶν, στήν ὁμιλία τοῦ, ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά στόν βίο καί τήν πολιτεία τῶν αειδήμων Ἀρχιερέων καθώς ἐπίσης ἀναφέρθηκε στούς Ἱερατεύσαντες στόν μητροπολιτικό ναό μνημονεύοντας καί τούς Κτήτορας τοῦ καλλιμάρμαρου ναοῦ. Κλείνοντας, ἐπ’ εὐκαιρία της ἀπό εἰκοσαετίας ἐκλογῆς τοῦ μητροπολίτη Μαντινείας στό πηδάλιο τῆς τοπικῆς εκκλησίας, εὐχήθηκε εἰς αὐτόν ἔτη πολλά, κάνοντας μνεία στό πολύπλευρο πνευματικό καί κοινωνικό αὐτοῦ ἔργο.
Χθες, ο μητροπολίτης Μαντινείας, πλαισιούμενος ἀπό Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν τῆς Τριπόλεως, τέλεσε τρισάγιο στό μνημεῖο τῶν Ἀρχιερέων καί μακαριστῶν προκατόχων του, στό Κοιμητήριο τοῦ ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Τριπόλεως.

Σήμερα, στή θεία λειτουργία καί στό μνημόσυνο συμμετεῖχαν μέ κάθε ἱεροπρέπεια εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ἐνορῖτες καί ἄρχοντες τοῦ τόπου, τιμώντας μέ αὐτό τόν τρόπο ἀπό κοινοῦ τους μακαριστούς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί τούς Εὐεργέτας τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ.

Τό ἱερό αὐτό μνημόσυνο τελεῖται κάθε χρόνο τόν μῆνα Ἰανουάριο, ἀπό τόν μητροπολίτη Μαντινείας καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο, ὑποχρέωση καί ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τῶν μακαριστῶν Ἀρχιερέων καί πάντων τῶν κεκοιμημένων Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν.

Ἡ μητρόπολη Μαντινείας εἶναι ἡ κατάληξη τῶν πάλαι ποτέ διαλαμψασῶν Ἐπισκοπῶν τῆς περιφερείας, δηλαδή Μαντινείας, Κυνουρίας, Πίσσης, Ἀμυκλῶν, Τριπολιτσᾶς, Ρέοντος καί Πραστοῦ καί Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὅταν τό 1850 ἐκδώθηκε ὁ Συνοδικός Τόμος τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, συσπειρώθηκαν οἱ τότε Ἐπισκοπές καί δημιουργήθηκε ἡ Μητρόπολή Μαντινείας, ὅπως τή γνωρίζουμε σήμερα.

Τίς Ἐπισκοπές αὐτές, ὅπως καί τή σημερινή μητρόπολη, διακόνησαν σημαντικές προσωπικότητες, ἄξιοι θεοφόροι Πατέρες, πιστοί καί ἐργατικοί Ἐπίσκοποι καί Μητροπολῖτες.

Ἔτσι σήμερα ἡ τοπική εκκλησία, ἡ μητρόπολή Μαντινείας, ὁ κλῆρος καί ὁ λαός, τελεῖ τό ἱερό αὐτό μνημόσυνο, μακαρίζει τίς ψυχές τους, προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυσή τους καί ἐπιζητεῖ τίς εὐχές τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ