Νέος Επίσκοπος Θεσπιών ο Πρωτοσύγκελλος Συμεών Βολιώτης

  • Dogma
Βολιώτης

Επίσκοπο Θεσπιών εξέλεξε πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη, ως βοηθό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Θεσπιών κ. Συμεών (κατά κόσμο Ιωάννης Βολιώτης) γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 9 Μαϊου 1977. Κατάγεται εκ πατρός από τα Ασπρόγεια Ν. Φλώρινας, απόγονος αγωνιστών του ένδοξου Μακεδονικού Αγώνα, και εκ μητρός από την Καστοριά, όπου και περάτωσε τις βασικές σπουδές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 1995 εισήχθη με πανελλήνιες εξετάσεις στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το οποίο έλαβε το πτυχίο το 1999 με γενικό βαθμό «λίαν καλώς». Κατόπιν εισήχθη με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το οποίο έλαβε το πτυχίο το 2002 με γενικό βαθμό «άριστα».

 

ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÇ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÈÑÏÍÉÊÇ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÐÅÔÑÏÕ- ÊÁÉ ÐÁÕËÏÕ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÐÁÕËÏÕ (ÓÔÁÈÌÏÕ ËÁÑÉÓÇÓ)---×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ Ï Âáóßëçò Ôóáìðñüðïõëïò åñìçíåýåé ÓêáñëÜôé, Ìüôóáñô êáé ÓïðÝí óôï Áñ÷ïíôéêü ôùí ÌðåíéæÝëùí, ôï ðáëáéüôåñï óðßôé ôùí Áèçíþí .Åêäçëùóç ôçò É.Áñ÷éåðéóêïðçò Áèçíù êáé ôçò ÌÊÏ Áðïóôïëçò--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÉËÉÏÍ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÅÓÐÅÑÉÍÏ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÃÉÏ ÖÁÍÏÕÑÉÏ ÓÔÏÍ ÏÌÏÍÕÌÏ ÍÁÏ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/ ÃÅÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÓÅ ÓÔÅËÅ×Ç ÊÁÉ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÕÓ ÓÅ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÏÕÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ØÕ×ÉÊÏ--ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ---Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÅÓÐÅÑÉÍÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÕÑÉÁÍÇ ÅÏÑÔÇ (ÓÏÖÉÁÓ ÐÉÓÔÅÙÓ ÅËÐÉÄÏÓ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Επίσης, επί διετία φοίτησε επιτυχώς στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Το 2002 υποστήριξε επιτυχώς την διπλωματική του εργασία στο εκκλησιαστικό δίκαιο στην Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με γενικό βαθμό «άριστα». Υπήρξε μαθητής του μακαριστού Καθηγητού του Εκκλησιαστικού Δικαίου Χαράλαμπου Παπαστάθη. Το 2002 έγινε δεκτός από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας ως υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τομέα Δογματικής Θεολογίας στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία της Φιλοσοφίας. Κατέχει πτυχία γλωσσομάθειας για την αγγλική και για την γερμανική γλώσσα. Επίσης, κατέχει πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και τιμητικό δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου Βυζαντινής Μουσικής από το «Αριάνειον Ωδείον» και τιμητικό δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής από το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατέχει τέλος Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης στους Υπολογιστές – ECDL.

 

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÌÅ ÐÁËÉÏÕÓ ÓÕÌÌÈÁÇÔÅÓ ÔÏÕ ÁËËÁ ÊÁÉ ÏÉÊÏÔÑÏÖÏÕÓ ÔÏÕ(ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÉ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÓÔÇÍ ÌÏÍÇ ÐÅÍÔÅËÇÓ()//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ ÔÇÓ ÊÕÐÑÉÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁÓ ÑÏÄÏÓÈÅÍÏÕÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÌÅ ÔÇÍ (íåá) ÐÑÅÓÂÕ ÔÇÓ ÌÅÃÁËÇÓ ÂÑÅÔÁÍÉÁÓ KATE SMITH//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ËÉÔÁÍÅÉÁ ÔÇÓ ÅÉÊÏÍÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÏÕ×ÏÕ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÁÑÅÏÐÁÃÅÉÔÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ É.Í ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ É.Í ÁÃÉÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ //×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÏÍ É.Í ÁÃÉÏÕ ÁÍÄÑÅÁ ÙÑÙÐÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Υπηρέτησε πλήρη στρατιωτική θητεία ως έφεδρος υπαξιωματικός στο Σώμα Υλικού Πολέμου. Ανετράφη πνευματικά υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Γρηγορίου του Γ΄. Το 2001 χειροθετήθηκε Αναγνώστης και τον Αύγουστο του 2002 εκάρη Μοναχός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ. Κατά την μοναχική του κουρά έλαβε το όνομα Συμεών εις τιμήν και μνήμην του Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (εορτή: 12 Οκτωβρίου). Μέχρι το 2011 εγκαταβίωσε ως μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου της Ι.Μ. Καστορίας. Το 2011 εντάχθηκε στον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Χειροτονήθηκε Διάκονος στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ και Πρεσβύτερος στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαζαράκι Βαγίων Βοιωτίας από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Το 2012 έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη και χειροθετήθηκε Πνευματικός με εντολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ. Μετά την ένταξή του στον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι αδελφός της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.

 

Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÏÍ É.Í ÁÃÉÏÕ ÁÍÄÑÅÁ ÙÑÙÐÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏ ÇÓÕ×ÁÓÔÇÑÉÏ ÏÓÉÏÕ ÐÏÑÖÕÑÉÏÕ (ÌÇËÅÓÉ ÙÑÙÐÏÕ) Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÅÓÐÅÑÉÍÏ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÓÉÏ ÏÍÏÕÖÑÉÏ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏ ÇÓÕ×ÁÓÔÇÑÉÏ ÏÓÉÏÕ ÐÏÑÖÕÑÉÏÕ (ÌÇËÅÓÉ ÙÑÙÐÏÕ) Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÅÓÐÅÑÉÍÏ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÓÉÏ ÏÍÏÕÖÑÉÏ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÔÅËÅÔÇ ÁÍÁÊÇÑÕÎÅÙÓ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÔÏÕ ÖÏÕÓÔÁÍÅËÁ ÓÅ ÐÑÏÓÔÁÔÇ ÔÇÓ ÐÑÏÅÄÑÉÊÇÓ ÖÑÏÕÑÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ ÁÈÇÍÙÍ ÊÁÉ ÔÏÕ ÏÊÁÍÁ// ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/

Το 2011 διορίζεται από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Α΄ Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Μερίμνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και υπηρετεί ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και Υπεύθυνος του Ιδιαιτέρου Γραφείου της Ιεράς Πρωτοσυγκελλίας. Επίσης, διορίζεται ως εφημέριος και Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Φανουρίου Ιλίου του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης. Στις 25 Ιουνίου του 2014, μετά την εκλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, διορίσθηκε από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος Πρωτοσύγκελλος και Γενικός Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ως νόμιμος αναπληρωτής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου προεδρεύει σε πλήθος εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων με σημαντικότερο το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ τυγχάνει Αντιπρόεδρος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, του Ιδρύματος Νεότητος, του Ιδρύματος «ΚΟΚΚΟΡΗ», του νεοσύστατου Κέντρου Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Ι. Αρχιεπισκοπής και άλλων Ιδρυμάτων. Επίσης, αναπληρώνει τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και προεδρεύει και σε άλλα κοινωφελή Ιδρύματα όπως το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη». Επίσης, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Παράλληλα με το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου Ιλίου διορίσθηκε και Πρόεδρος του Ιερού Αρχιεπισκοπικού Παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδος οδού Φιλελλήνων.

 

Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÅ ÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÐÏÉÌÁÍÔÉÊÇÓ ÅÐÉÌÏÑÖÙÓÇÓ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ Åêêëçóßáò"//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ 27012018_oinof_11 Αρχιεπίσκοπος 27012018_oinof_5 Αρχιεπίσκοπος

Με άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου υπηρετεί από το 2011 και ως πνευματικός υπεύθυνος στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων, όπου ασχολείται εκεί ιδιαιτέρως με το έργο της κατηχήσεως παιδιών και εφήβων. Επίσης, με αποφάσεις του Μακαριωτάτου έχει ορισθεί υπεύθυνος και επόπτης των Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και των Ιερών της Παρεκκλησίων. Από το 2011 έχει θέσει σε λειτουργία το πρόγραμμα «Μυσταγωγικοί Περίπατοι στην Βυζαντινή Αθήνα». Συμμετέχει ως εισηγητής – ομιλητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης με έμφαση το μυστήριο της εξομολόγησης και την προετοιμασία των υποψηφίων κληρικών. Έχει εκφωνήσει πλήθος ομιλιών σε Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και άλλων Ιερών Μητροπόλεων κατόπιν προσκλήσεων των οικείων Ιεραρχών, συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές, ενώ έχει συνοδεύσει τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο σε διάφορες αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις 29 Ιουνίου 2016 εξεφώνησε από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, τον αρχαίο Άρειο Πάγο στην Πνύκα, ομιλία με θέμα: «Άγιος Απόστολος Παύλος: Απόστολος των εθνών και όχι των εθνικισμών». Έχει λάβει ποικίλες τιμητικές διακρίσεις από κρατικούς, αυτοδιοικητικούς και ιδιωτικούς φορείς της κανονικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αρχιεπίσκοπος ÈÅÏÖÁÍÅÉÁ ÐÅÉÑÁÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÄÏÎÏËÏÃÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÍÅÏ ÅÔÏÓ 2018// ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÄÇÌÊÑÁÔÉÁÓ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ÌÇÔÓÔÁÊÇÓ ÓÔÇÍ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ --×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁ×ÙÑÇÓÇÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÍÉÁÑ×ÏÓ ÓÔÇÍ ÐÏËÉÔÅÉÁ

 

φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ