Ο Αρχιεπίσκοπος και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο Δημήτρειο

  • Dogma
Δημήτρειο

Το «Δημήτρειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επισκέφθηκαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και η πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της «Αποστολής» και του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη». Τους υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, η Διευθύντρια του Κέντρου, οι συνεργάτες και τα παιδιά.

Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους και ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που λειτουργούν, ενώ αμέσως μετά γευμάτισαν με τα παιδιά και τους προσέφεραν δώρα. Τα παιδιά θέλοντας να της εκφράσουν τη χαρά και την ευγνωμοσύνη τους για την επίσκεψή της και τα δώρα της, της πρόσφεραν έναν πίνακα που φιλοτέχνησαν για τα παιδιά της «Ελπίδας» και ένα βιβλίο με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό». «Σήμερα ήταν μια από τις ωραιότερες μέρες της ζωής μου και σας ευχαριστώ για τη ζεστασιά με την οποία με υποδεχτήκατε εδώ», δήλωσε συγκινημένη η κ. Βαρδινογιάννη και συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για το ανθρωπιστικό, δημιουργικό και πολιτιστικό έργο που επιτελείται στον «ευλογημένο αυτό χώρο». Τόνισε, επίσης, ότι «αισθάνομαι πολύ ταπεινή μπροστά του, μπροστά στο θεάρεστο έργο που επιτελεί και χαρίζει ελπίδα σε ολόκληρη την κοινωνία μας. Τον ευγνωμονώ και αισθάνομαι πολύ τυχερή που είναι ο πνευματικός μας καθοδηγητής, γιατί με το φως των πρωτοβουλιών του μας δείχνει το δρόμο της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Πραγματικά συγκινούμαι από τη σπουδαία δουλειά που επιτελείται από την “Αποστολή” και από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές του Κέντρου».

Ï ÃÅÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÙÓÔÇÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÇÔÑÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÑÙÍÕÌÏÓÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÁÑÉÁÍÍÁÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ. ÁÖÏÕ ÎÅÍÁÃÇÓÅ ÔÇÍ ê.ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÓÔÉò ÑÅÃÁÊÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÐÁÑÅÈÅÓÅ ÃÅÕÌÁ ÓÔÏÕ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÕÓ . Ç ê. ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÅÑÁÓ ÔÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÖÅÑÅ ÐËÏÕÓÉÁ ÄÙÑÁ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ , ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÔÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ï ÃÅÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÙÓÔÇÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÇÔÑÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÑÙÍÕÌÏÓÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÁÑÉÁÍÍÁÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ. ÁÖÏÕ ÎÅÍÁÃÇÓÅ ÔÇÍ ê.ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÓÔÉò ÑÅÃÁÊÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÐÁÑÅÈÅÓÅ ÃÅÕÌÁ ÓÔÏÕ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÕÓ . Ç ê. ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÅÑÁÓ ÔÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÖÅÑÅ ÐËÏÕÓÉÁ ÄÙÑÁ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ , ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÔÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ï ÃÅÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÙÓÔÇÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÇÔÑÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÑÙÍÕÌÏÓÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÁÑÉÁÍÍÁÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ. ÁÖÏÕ ÎÅÍÁÃÇÓÅ ÔÇÍ ê.ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÓÔÉò ÑÅÃÁÊÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÐÁÑÅÈÅÓÅ ÃÅÕÌÁ ÓÔÏÕ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÕÓ . Ç ê. ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÅÑÁÓ ÔÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÖÅÑÅ ÐËÏÕÓÉÁ ÄÙÑÁ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ , ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÔÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ï ÃÅÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÙÓÔÇÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÇÔÑÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÑÙÍÕÌÏÓÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÁÑÉÁÍÍÁÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ. ÁÖÏÕ ÎÅÍÁÃÇÓÅ ÔÇÍ ê.ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÓÔÉò ÑÅÃÁÊÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÐÁÑÅÈÅÓÅ ÃÅÕÌÁ ÓÔÏÕ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÕÓ . Ç ê. ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÅÑÁÓ ÔÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÖÅÑÅ ÐËÏÕÓÉÁ ÄÙÑÁ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ , ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÔÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ï ÃÅÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÙÓÔÇÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÇÔÑÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÑÙÍÕÌÏÓÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÁÑÉÁÍÍÁÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ. ÁÖÏÕ ÎÅÍÁÃÇÓÅ ÔÇÍ ê.ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÓÔÉò ÑÅÃÁÊÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÐÁÑÅÈÅÓÅ ÃÅÕÌÁ ÓÔÏÕ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÕÓ . Ç ê. ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÅÑÁÓ ÔÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÖÅÑÅ ÐËÏÕÓÉÁ ÄÙÑÁ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ , ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÔÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ï ÃÅÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÙÓÔÇÓ ÄÇÌÔÓÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÄÇÌÇÔÑÅÉÏ ÉÄÑÕÌÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÅÑÙÍÕÌÏÓÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÌÁÑÉÁÍÍÁÓ ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ. ÁÖÏÕ ÎÅÍÁÃÇÓÅ ÔÇÍ ê.ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÓÔÉò ÑÅÃÁÊÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÐÁÑÅÈÅÓÅ ÃÅÕÌÁ ÓÔÏÕ ÐÑÏÓÊÅÊËÇÌÅÍÏÕÓ . Ç ê. ÂÁÑÄÉÍÏÃÉÁÍÍÇ ÌÅÔÁ ÔÏ ÐÅÑÁÓ ÔÏÕ ÃÅÕÌÁÔÏÓ ÐÑÏÓÅÖÅÑÅ ÐËÏÕÓÉÁ ÄÙÑÁ ÓÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔÇÍ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ , ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÔÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ο Αρχιεπίσκοπος, την ευχαρίστησε για τα καλά της λόγια και σημείωσε ότι «η κ. Βαρδινογιάννη αγαπάει πολύ τα παιδιά. Όλα τα παιδιά του κόσμου όπως αγαπάει τα παιδιά και τα εγγόνια της. Έλεγα λοιπόν στην κυρία Βαρδινογιάννη ότι έχουμε και εμείς καλά παιδιά που παίζουν με αγάπη και μου είπε θέλω να τα γνωρίσω και την προσκαλέσαμε να έρθει». Παρόντες κατά την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου και της κ. Βαρδινογιάννη στο Κέντρο ήταν ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου και ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» Μανώλης Παπασάββας. Εξάλλου, νωρίτερα, η κ. Βαρδινογιάννη επισκέφτηκε το Πρότυπο Κέντρο Γεροντολογίας στο Δήλεσι, καθώς και τις Παιδικές Κατασκηνώσεις στη Μαλακάσα. Εκεί την υποδέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και την ενημέρωσε ότι το Κέντρο δημιουργείται για την ανακούφιση των ηλικιωμένων, ενώ οι κατασκηνώσεις, οι οποίες θα λειτουργούν όλον τον χρόνο, θα φιλοξενούν παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, από την Αττική και άλλα μέρη της Ελλάδας.

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ