Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας στηρίζει τους μαθητές της χώρας μας

  • Dogma

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Κ. Παντελεήμων, στο μήνυμα που απήυθυνε προς τους μαθητές της χώρας μας εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς ,και κατανοώντας τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες οικογένειες, επεσήμανε ότι η γνώση μπορεί να είναι και πάλι η λύση στα προβλήματά.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Κ. Παντελεήμων, στο μήνυμα που απήυθυνε προς τους μαθητές της χώρας μας εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς ,και κατανοώντας τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες οικογένειες, επεσήμανε ότι η γνώση μπορεί να είναι και πάλι η λύση στα προβλήματά.

Χαρακτηρίζει τα σχολεία ως «κοιτίδες πολιτισμού», και προτρέπει τους μαθητές να μη το βάζουν κάτω αλλά να προσπαθούν να επιτεύξουν τους στόχους τους.

Τέλος, ο κ. Παντελεήμονας τόνισε πως η παιδεία παίζει τον κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου, και το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Διαβάστε το μήνυμα του Μητροπολίτη Μαρωνείας.

Ἀγαπητά παιδιά,

Ἀγαπητοί Καθηγητές,

Ἀγαπητοί Γονεῖς,

Ἡ ἔναρξις τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς γεμίζει ὅλους μέ αἰσιοδοξία. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία εἶναι ἀπό τούς ἐλάχιστους δρόμους γιά τήν γνῶσιν, μέ στόχον τόν ἐξανθρωπισμόν καί τήν πρόοδόν μας.

Γνωρίζετε καλύτερα ἀπό μένα ὅτι τό ἐκπαιδευτικό σύστημα ἔχει κατά βάθος προσανατολισμό παιδευτικό, ἀφοῦ ὁ στόχος εἶναι νά ἐνισχυθῇ ὁ μαθητής στήν κατεύθυνσιν τῆς ἀναπτύξεως δημιουργικῶν καί ἀγαπητικῶν σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους του καί τό περιβάλλον, γεγονός πού ἐμποδίζει ὁ ἐγωϊσμός μας, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, εἶναι πρόξενος δεινῶν διά τό ἀνθρώπινον γένος.

Γνωρίζω ὅτι τό λειτούργημα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δέν εἶναι εὔκολο, ἀλλά καί ἡ θέσις τοῦ μαθητοῦ ἀπαιτεῖ κόπον καί στερήσεις.

Γνωρίζω ἀκόμα καί τίς δυσκολίες πού ἡ κατάστασις τῆς πατρίδος μας προσθέτει στό ὅλον παιδευτικόν γεγονός, ὅμως δέν ἔχομεν περιθώριον νά χάσωμεν τήν ἐλπίδαν μας καί τήν αἰσιοδοξίαν. Τά σχολεῖα μας εἶναι κοιτίδες πολιτισμοῦ. Ἡ γνῶσις σέ συνδυασμόν μέ τήν ἀποδοχήν τοῦ συνανθρώπου, ὡς εἰκόνος Θεοῦ, θεωρῶ ὅτι μπορεῖ νά εἶναι καί πάλιν ἡ διέξοδος στά ἀδιέξοδά μας.

Ὡς ὁ νέος σας Ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας, συμμετέχοντας στίς ἀγωνίες καί τά ἐνδιαφέροντά σας, ἀπευθύνω αὐτό τό μήνυμα, γιά νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό διαχρονικό χαρακτῆρα τῆς παιδείας, πού δέν περιορίζεται σέ στεῖρα παροχή γνώσεων, ἀλλά σμιλεύει καί διαμορφώνει τόν χαρακτῆρα μέ τήν βοήθειαν ἐμπνευσμένων ἐκπαιδευτικῶν, μέ διάθεσιν καί γεμάτους ἀγάπη γιά ἐσᾶς καί τό λειτούργημά τους.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας, ἐκπαιδευτικούς, μαθητές καί γονεῖς, ὑγιείαν, κουράγιο καί δύναμιν καί νά σᾶς καταυγάζῃ τό φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ