Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης για την ανακοίνωση της ΔΙΣ για τα Ησυχαστήρια

  • Dogma
Σμύρνης

Ανακοίνωση στην οποία κάνει σαφές ότι ποτέ δεν συζητήθηκαν στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο οι τροποποιήσεις για τα ησυχαστήρια εξέδωσε ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης:
Ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεων πού μοῦ ἔγιναν ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά μέ τίς τροποποιήσεις πού εἰσάγει ὁ νόμος 4559 (ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε καί δημοσιεύτηκε προσφάτως, ΦΕΚ 142/3.8.2018, τ. Α’) γιά τά Ἡσυχαστήρια καί τίς ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας (ἄρθρο 50, «θέματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»), ἀναγκάζομαι νά δηλώσω τά ἀκόλουθα:

1. Οἱ τροποποιήσεις αὐτές δέν ἐτέθησαν ὑπόψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί φυσικά οὔτε συζητήθηκαν οὔτε καί ἔτυχαν τῆς ἐγκρίσεώς της.

2. Ἀνέκαθεν ὡς ἐπίσκοπος συμμεριζόμουν τή γνώμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων Προκοπίου ὅτι κυρίως ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες ὀφείλουμε σεβασμό στό κείμενο τοῦ Καταστατικοῦ μας Χάρτου. Τροποποιήσεις ἐπί τροποποιήσεων πού ὑπηρετοῦν καιρικές σκοπιμότητες μόνο ζημιά προκαλοῦν μακροπρόθεσμα στήν Ἐκκλησία. Ἐπιπλέον, ὅταν αὐτές δέν ἔχουν μελετηθεῖ σοβαρά καί δέν ἀποφασίζονται ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἐπιτρέπουν στήν Πολιτεία γιά τούς δικούς της λόγους νά παρεμβαίνει νομοθετικά, ὅποτε τό θελήσει, ἀγνοώντας τήν Ἱεραρχία.

3. Ὅποιοι εἰσηγήθηκαν καί μεθόδευσαν γιά τούς δικούς τους λόγους νά ψηφιστοῦν οἱ ἐπίμαχες τροποποιήσεις ἄς γνωρίζουν ὅτι τραυμάτισαν τό κύρος καί τήν ἀξιοποιστία ὁλόκληρης τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας καί ἀναστάτωσαν ἐν μέσῳ τῆς ἱερῆς περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου τίς συνειδήσεις ἑκατοντάδων μοναχῶν καί ἀναρίθμητων πιστῶν πού μέ ἀγάπη καί ἐμπιστοσύνη περιβάλλουν τά Ἡσυχαστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

φωτογραφία αρχείου: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS