Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ συγχαίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

  • Dogma
πατριάρχης

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε σήμερα (08/7) το μεσημέρι προς το νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄.

Ο Πατριάχης Αλεξανδρείας ς ευχήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επάξια εκλογή του -όπως τη χαρακτήρισε- στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Ελλάδος.

«Εξοχώτατε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, χάρις και έλεος του Δωρεοδότου Θεού εφ’ Υμάς.

Εμφορούμενοι υπό αισθημάτων ιδιαζούσης τιμής προς το υμέτερον Πρόσωπον, μετά πολλής χαράς επικοινωνούμεν μεθ΄ υμών ίνα εκφράσωμεν τας συγχαρητηρίους ευχὰς της ημών Μετριότητος επτη επαξία εκλογή υμών εις το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος», τονίζει ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος στη συγχαρητήρια επιστολή του.

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος ευχήθηκε προς το νέο πρωθυπουργό «πάσαν επιτυχίαν και ενίσχυσιν, εις την επιτέλεσιν των υψίστων καθηκόντων υμών προς αντιμετώπισιν των προβλημάτων της Πατρίδος ημών».

«Αι ευχαί και ευλογίαι των γονέων σας, η αγάπη και εκτίμησις των συγγενών σας και των πολυπληθών φίλων σας, να συνοδεύουν την υψηλήν και πολυεύθυνον θέσιν σας» προσέθεσε ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος και κατέληξε στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας:

«Επί δε τούτοις, συγχαίροντες και πάλιν, προσευχόμεθα διαπύρως όπως ο Παντοδύναμος Θεός διατηρή υμάς εν υγιεία και δυνάμει αδιαπτώτῳ και αείποτε ευλογή τα οράματα και τας ευγενείς προσπαθείας υμών».

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ