Ομιλία Κρήτης Ειρηναίου στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου

  • Dogma
πέτρας

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ο οποίος αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο του Μακαριστού Νεκτάριου.

Η ημέρα της ενθρόνισης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου, σηματοδοτεί και την εγκατάσταση του νέου Μητροπολίτη στην έδρα του και την ουσιαστική και τυπική ανάληψη των καθηκόντων του.

πέτρας

Κατά την ομιλία του Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος μίλησε με θερμά λόγια για το νέο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου υπογραμμίζοντας : » Έχετε όλες τις προϋποθέσεις να υπηρετήσετε με αφοσίωση και επιτυχία από τη νέα αυτή εκκλησιαστική έπαλξη το Πλήρωμα της Μητροπόλεως αυτής. Σας έδωκε ο θεός χαρίσματα, τα οποία αποτελούν εγγύηση καλής Αρχιερατικής Διακονίας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου κ. Ειρηναίου.

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,

εὐλογημένε καί περιούσιε λαέ τοῦ Θεοῦ,

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμε, νέε Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου,

Μέ αἰσθήματα ἀληθινῆς χαρᾶς, εἰς τήν εὐλογημένην αὐτήν ἡμέραν καί ὥραν, κατά τήν ὁποίαν ἀναλαμβάνετε τό πηδάλιον τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, Σᾶς χαιρετίζομεν ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἐκφράζομε ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν, ὅπως καί τῶν λοιπῶν Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ὁλόθερμες καί φιλάδελφες εὐχές! Προσβλέπομε εἰς τό Πρόσωπό Σας μέ ὅλη μας τήν ἀδελφική μας ἀγάπη καί τήν φιλαδελφία.

Εἰς τήν συνέχεια, ἀπό τή θέση καί τήν εὐθύνη τοῦ μέχρι σήμερον Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας, Σᾶς καλωσορίζομε, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμε, καί σᾶς ὑποδεχόμαστε προσωπικῶς, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Μοναστικές Ἀδελφότητες, ὅλος ὁ εὐλογημένος λαός, μέ τίς πιό θερμές καί ἐγκάρδιες εὐχές μας γιά μιά μακρά, ἄλυπη, χαρούμενη, εὐλογημένη καί καλλίκαρπη Ἀρχιερατεία, Ἐπισκοπική Διακονία, εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν αὐτήν Ἐπαρχία Σας.

Ἔρχεσθε εἰς τήν δική Σας Μητρόπολη. Διαδέχεσθε τόν μεγάλο καί πολύκλαυστο Μητροπολίτη κυρό Νεκτάριο. Προστίθεσθε εἰς τήν χρυσή ἀλυσίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καί Ἐπισκοπικῆς Διακονίας εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη Πέτρας καί Χερρονήσου. Μιά Ἐπαρχία ἱστορική καί εὐλογημένη μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἀναλαμβάνετε ἀπό σήμερα, τήν ὥραν αὐτή, τή διαποίμανση μιᾶς Ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῆς ὁποίας τόν θρόνο ἐκλέϊσαν μεγάλοι Ἱεράρχες. Ἔρχεσθε εἰς ἀνθρώπους εὐλαβεῖς καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά τούς διαποιμάνετε μέ ἀγάπη καί στοργή. Θά διαφυλάξετε ἀναμμένη τή φλόγα τῆς πίστεως εἰς τήν καρδιά τους. Θά τούς παιδαγωγήσετε εἰς Χριστόν. Θά τούς διαφυλάξετε ἀπό τούς ποικίλους «βαρεῖς λύκους». Θά τούς «μορφώσετε» τόν Χριστό στήν καρδιά καί τήν ὕπαρξή τους. Θά τούς εἰρηνεύετε πάντοτε στούς ταραγμένους καιρούς μας.

Ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Μοναστικές Ἀδελφότητες, οἱ Ἄρχοντες καί οἱ Πρόκριτοι τοῦ Τόπου, ὁ εὐσεβής καί φιλογενής λαός, Σᾶς ὑποδέχονται σήμερα μέ ἀληθινή χαρά καί μέ πάρα πολλές ἐλπίδες. Εἰς τό πρόσωπό Σας, βλέπουν τόν νέον Πνευματικό τους Πατέρα καί Ποιμενάρχη. Εἶναι ἕτοιμοι ὅλοι νά Σᾶς ἀγαπήσουν, ὅπως ἀγάπησαν καί ὅλους τούς ἀοιδίμους Προκατόχους Σας, ἰδίως δέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη τους, τόν κυρό Νεκτάριο.

Ἔρχεσθε σήμερα, κατά τό θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τό ἐπίταγμα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀναλαμβάνετε τήν πηδαλιουχία τῆς Ἱστορικῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τίθεσθε «ἐπί τήν λυχνίαν», διά νά λάμπετε «πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ». Ἔρχεσθε καί γίνεσθε φῶς, εἰς τά ποικίλα σκοτάδια τῶν καιρῶν καί τῶν ἐποχῶν μας. Ἔχετε προδρομική φωνή. Κηρύσσετε τήν ἀλήθεια, χωρίς ἀναστολές καί συμβιβασμούς. Μαρτυρεῖτε τόν Χριστό μέ τά ἔργα καί τά λόγια Σας. Γίνεσθε διαρκῶς αἰτία δοξολογίας τοῦ Παναγίου Ὀνόματός Του.

Σεβασμιώτατε,

Ἔχετε ὅλες τίς προϋποθέσεις νά ὑπηρετήσετε μέ ἀφοσίωση καί ἐπιτυχία ἀπό τή νέαν αὐτή ἐκκλησιαστική ἔπαλξη τό Πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς. Σᾶς ἔδωκεν ὁ Θεός χαρίσματα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἐγγύηση τῆς καλῆς Ἀρχιερατικῆς Σας Διακονίας. Τά δείγματα τῆς διακονίας Σας, ἀπό τήν μέχρι τῶρα πορεία Σας εἰς τήν Ἐκκλησία μας, φανερώνουν τά στίγματα τοῦ Χριστοῦ εἰς τό Πρόσωπό Σας. Ἀποτελοῦν καλή βάση τῆς ἀρχῆς τῆς Ἀρχιερατείας Σας. Ὁ πνευματικός αὐτός ἀμπελῶνας ἀποτελεῖ «καλήν γῆν», εὔκαρπη, ἕτοιμη νά δεχθεῖ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Νά καρποφορήσει πολύ περισσότερο, σέ μιά εὐλογημένη εὐχαριστιακή, μυστηριακή καί συνάμα μυστική συμπόρευση ποιμένος καί ποιμνίου «εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, Σᾶς ἐξέλεξε γιά νά συνεχίσετε τή διαποίμανση τούτου τοῦ εὐλογημένου λαοῦ, αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου. Νά συνεχίσετε τό ἔργο τῶν Προκατόχων Σας. Νά τό ἐπαυξήσετε, μόνον γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ! Νά δώσετε ὁλόκληρο τόν ἐαυτό Σας γιά τή διακονία τούτου τοῦ εὐγενικοῦ καί εὐλογημένου λαοῦ.

Σᾶς ἀναμένουν μέ ἀγάπη ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Τόπου. Οἱ Ἄρχοντες, οἱ Πρόκριτοι, οἱ γέροντες, οἱ οἰκογενειάρχες, οἱ νέοι, τά μικρά παιδιά. Σᾶς ἀναμένει ὅλος ὁ κόσμος μέ ἀγάπη καί προσμονή. Εἰς τό πρόσωπό Σας, ἀτενίζει ἤδη τόν Πατέρα καί Προστάτη του. Τόν φύλακα καί καθοδηγητή του. Ὁλοψύχως εὐχόμαστε νά δώσετε χαρά καί ἀγαλλίαση στόν εὐλογημένο αὐτόν λαόν. Νά τόν στηρίζετε καί νά τόν κατευθύνετε «εἰς νομάς σωτηρίους».

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι δέν θά φοβηθεῖτε τίς ὁποιεσδήποτε δυσκολίες καί δυσχέρειες. Θά παλαίψετε καί θά νικήσετε. Εἶσθε ἄλλωστε Κρητικός στήν καταγωγή καί στό φρόνημα. Ἡ Ἐκκλησία πορεύεται πάντοτε μέ διωγμούς καί γνωρίζει καλά ὅτι ἡ δόξα Της εἶναι ὁ Σταυρός Της! Ἡ δική Σας δόξα θά γίνει ὁ δικός Σας Ἀρχιερατικός Σταυρός, ὁ ὁποῖος θά ἀντανακλᾶται καθημερινῶς εἰς τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας!

Οἱ καιροί τούς ὁποίους διερχόμεθα, εἶναι χαλεποί, δύσκολοι. Τά αὐτονόητα πράγματα ἔχουν γίνει πλέον ζητούμενα καί ἀναζητούμενα. Ὁ πολύς κόσμος συνήθισε νά ζεῖ μιά ζωή «ἄχαρη», χωρίς τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, χωρίς εὐλογία. Ὡς Ἐπίσκοπος καί Ποιμένας, εἶμαι σίγουρος ὅτι θά γίνετε φορέας καί ἀγωγός αὐτῆς τῆς θείας Χάριτος εἰς τό λογικό ποίμνιο, τό ὁποῖον σήμερα ἀναλαμβάνετε εἰς τήν ποιμαντική Σας εὐθύνη!

Ἀναλαμβάνετε ἔργο κοπιώδες καί εὐλογημένο. Ἔχετε ὅλες τίς προϋποθέσεις καί τά χαρίσματα. Ἔχετε ὅλη τή δύναμη, τό σθένος καί τήν προθυμία, νά διακονήσετε αὐτόν τόν λαό.

Ὡς ὁ νέος Ποιμενάρχης τοῦ Τόπου αὐτοῦ, ἔχετε πρωτίστως τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτό διατυπώθηκε καί ἐνεργήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδό μας.  Ἔχετε τή μητρική Προστασία καί τήν Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μεγάλης Παναγίας, εἰς τῆς ὁποίας τό περιβόλι μεταφυτεύεσθε σήμερα, ἀπό ἕνα ἄλλο θεομητορικό ἀνθοκήπιο, τήν αὐλή τῆς Παναγίας τῆς Ἀγκαράθου. Ὅλη ἡ ζωή Σας, εἶναι σκεπασμένη ἀπό τή θεομητορική προστασία καί χάρη. Εἶναι Θεοτοκοσκέπαστη! Ἀπό τήν Παναγία τήν Ὀρφανή τῆς Ἀγκαράθου, τήν Κυρία Ἐλεοῦσα, τοῦ ὁμωνύμου Μετοχίου, τό ὁποῖο ἀνακαινίσατε, τήν Μεγάλη Παναγία τῆς Νεαπόλεως, ἡ ὁποία πλέον ἀναλαμβάνει νά συνοδεύσει τό βηματισμό καί τήν πορεία Σας.

Σεβασμιώτατε,

Ἔχετε τήν ἀγάπη καί τή στοργή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὅπως ἐκφράσθηκε ἀπό τόν Ἴδιο κατά τήν ἐπίσκεψή μας στό Φανάρι, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, καί ὅπως διατυπώθηκε, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἐκπρόσωπον Αὐτοῦ, Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιο. Ἡ Ἡμιαυτόνομος Ἐκκλησία τῆς Κρήτης εἶναι σταθερά προσανατολισμένη καί ἔχει τήν Κανονική της ἀναφορά εἰς τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητα καί ἡ καύχησή μας ἐν Χριστῷ. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι αὐτό εἶναι καί τό δικό Σας φρόνημα καί τό πνεῦμα. Ἔχετε καί Ἐσεῖς, ὅπως καί ἐμεῖς ὅλοι, στό κέντρο τῆς καρδιᾶς σας, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τό Σεπτό Προκαθήμενό Του.

Ἔχετε τήν εὐχή καί τή στοργή τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, ὅπως γλαφυρά ἐκφράσθηκε ἀπό τόν Ἐκπρόσωπό Του, Ἀδελφόν Ἅγιον Ρεθύμνης  καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο.

Ἔχετε ὅλη τήν ἀγάπη καί τή στήριξη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, εἰς τήν ὁποίαν προστίθεσθε ὡς τίμιον καί ἰσάξιον μέλος. Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς Σᾶς περιβάλλομε μέ ὅλη μας τήν τιμή καί τήν ἀγάπη. Προσβλέπομε εἰς τήν πολύτιμη σύμπραξη καί προσφορά Σας εἰς τήν καρποφόρα λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ Βουλευτηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἔχετε, ἐπίσης, τήν εὐχή τοῦ μακαριστοῦ Προκατόχου Σας, Μητροπολίτου κυροῦ Νεκταρίου, ὁ ὁποῖος κατά τά ἔτη τῆς νεότητάς Σας, ὑπῆρξε πνευματικός Σας Πατέρας. Σίγουρα συναγάλλεται ἀπό τόν οὐρανό καί συνευφραίνεται μαζύ μας, αὐτή τήν ἱστορική ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησιαστική αὐτήν Ἐπαρχία, τήν ὁποία μέ ὅλη του την καρδιά ἀγάπησεν, ὑπηρέτησεν, ἔδωκεν ὅλην του τήν ψυχήν.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, Σᾶς καλωσορίζομε εἰς τήν Ἐπαρχία Σας. Σᾶς τήν παραδίδομε, ὡς ὁ Τοποτηρητής αὐτῆς , κατά τόν τελευταῖο καιρό.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πέτρας καί Χερρονήσου κύριε Γεράσιμε, Ἀγαπητέ Ἀδελφέ, ὁλοψύχως εὐχόμαστε:

Νά ἔχετε ὅλην τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, τήν χάρη καί τήν εὐλογία Του. Νά ἀρχιερατεύετε. Νά ἀγαπᾶτε καί νά ἀγαπᾶσθε. Νά δώσετε ὅλον τόν ἐαυτό Σας εἰς τό Πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἐκεῖνο νά δώσει ὅλον τόν ἐαυτό του εἰς Ἐσᾶς.

Ἴσχυε καί πορεύου ἀρχιερατικῶς! Εἰς πολλά ἔτη, ὑγιεινά καί καρποφόρα εἰς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καί ἔπαινον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας!

Ἄξιος, Πολύχρονος  καί Στερεωμένος!

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ