Πανηγυρίζει ο ι. ν. αγίων Αναργύρων ομωνύμου Δήμου

  • Dogma
Αγίων Αναργύρων

Πανηγυρίζει την 1η Νοεμβρίου 2016 ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων ομωνύμου Δήμου Αττικής, της Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Οι Ιερές Ακουλουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι κατά το εόρτιο διήμερο θα εκτεθούν προς προσκύνηση Ιερά Λείψανα των εορταζομένων αγίων Αναργύρων, τα οποία φυλάσσονται μόνιμα στον εν λόγω Ιερό Ναό.

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, παραμονή της εορτής
18:30 Εσπερινός
21:30 Παράκληση
22:30 Αγρυπνία

Τρίτη 01 Νοεμβρίου ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων
07:00 Όρθρος
08:30 Θεία Λειτουργία
18:00 Εσπερινός και Παράκληση

unnamed-1

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τὴ χειρουργία, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σὺν Κοσμᾶ Δαμιανὲ οἱ Ἀνάργυροι, ὁ γὰρ Σωτὴρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ ἴασιν ὅθεν ρύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καὶ θλίψεων, τοὺς ποθῶ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Κοντάκιον
Ἦχος β’.
Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι, ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασιν.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ