Πατριαρχική θεία Λειτουργία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Βέροια

  • Dogma
βέροια

Το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρουστην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη στη Βέροια χοροστάτησε στην ακολουθία του όρθρου και προέστη πολυαρχιερατικού συλλείτουργου η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Μαζί με τον Παναγιώτατο λειτούργησαν στη Βέροια, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πριγκηπονήσσου κ. Ιάκωβος, Βεροίας κ. Παντελεήμων , Εδέσσης κ. ιωήλ, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Δράμας κ. Παύλος, Σισανίου κ. Παύλος, Κίτρους κ. Γεώργιος, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Νέας Κρήνης κ. Ιουστίνος, Γρεβενών κ. Δαβίδ, και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος.

Τον Παναγιώτατο προσεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάρκος Μπόλαρης, ενώ παρέστησαν όλες οι τοπικές πολιτκές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος πιστών που συνέρευσε από νωρίς για να μετέχει στην ιστορική πρώτη πανήγυρη της Παλαιάς Μητροπόλεως ύστερα από αιώνες.

βέροια

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας και κατόπιν παρακλήσεως του Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος ο Παναγιώτατος επέδωσε στην κ. Αγγελική Κοτταρίδη τον χρυσού Σταυρό του Αποστόλου Παύλου που αποτελεί και την ύψιστη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, εις αναγνώριση της σπουδαίας συνεισφοράς της στην αποπεράτωση των εργασιών ανακαίνισης της Παλαιάς Μητροπόλεως και της απόδοσης του μνημείου στη θεία Λατρεία.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας:
«Παύλου σήμερον μνημόσυνον τελείται και πάσα των αποστόλων η ομήγυρις χορεύει. Παύλου μνημόσυνον τελείται και πάντα των ουρανίων δήμων τα τάγματα πανηγυρίζει εικότως … άπας ο των ουρανών ημών χορός μεγάλα σκιρτά και αγάλλεται. Διά τούτο και φαιδρότερον σήμερον ορώ της Εκκλησίας το πρόσωπον. Διά τούτο πλέον μειδιά η νύμφη τον νυμφαγωγόν ορώσα τιμώμενον», γράφει εις εν των εγκωμίων αυτού προς τον απόστολον Παύλον ο χρυσορρήμων προκάτοχος Υμών, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

βέροια

Και εάν γη και ουρανός συνευφραίνονται σήμερον και σύμπασα η Εκκλησία φαιδρύνεται επί τη μνήμη του μεγίστου εν αποστόλοις Παύλου, η Εκκλησία των Βεροιέων έχει μείζονας λόγους χαράς και πνευματικής αγαλλιάσεως. Διότι έχει την υψίστην τιμήν και την μεγίστην από Θεού δωρεάν να εορτάζη και να πανηγυρίζη την μνήμην του διδασκάλου και ιδρυτού της, του αγίου ενδόξου και πρωτοκορυφαίου αποστόλου Παύλου, διά πρώτην φοράν εις την δισχιλιετή ιστορικήν αυτής διαδρομήν έχουσα λειτουργούντα και αγιάζοντα αυτήν τον πρωτόθρονον της Ορθοδόξου κατ᾽ Ανατολάς Εκκλησίας, τον σεπτόν και πεπνυμένον προκαθήμενον της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην, και μάλιστα εις τον άρτι αναστηλωθέντα και ανακαινισθέντα παλαιόν Μητροπολιτικόν ναόν, τον επ᾽ ονόματι των πρωτοκουρφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου τιμώμενον.

«Διά τούτο και φαιδρότερον σήμερον ορώ της Εκκλησίας το πρόσωπον». Φαιδρά τα πρόσωπα των παρόντων αλλά και των αοράτως και μυστικώς παρισταμένων και ιερά αγαλλιάσει υποδεχομένων την Υμετέραν σεπτήν Παναγιότητα, τιμώσα τον πολλά κοπιάσαντα διά το ευαγγέλιον ουρανοβάμονα απόστολον Παύλον.
Εκ του ιερού συνθρόνου Σας υποδέχονται οι συνέκδημοι και συνεργοί του πρωτοκορυφαίου αποστόλου, άγιος Κάρπος, ο πρώτος επίσκοπος Βεροίας, και ο μετ᾽ αυτών άγιος Ονήσιμος, ομού μετά του Βεροιέως αγίου Σωσιπάτρου.

Σας υποδέχεται ο πρώτος ανακαινιστής του ιερού τούτου ναού, επίσκοπος Νικήτας, αλλά και ο υπέρ Χριστού μαρτυρήσας εντός αυτού μητροπολίτης Βεροίας, άγιος ιερομάρτυς Αρσένιος, και οι προ αυτού Βασίλειος, Λέων, Αντώνιος ο Μαλάκης, Θεοδόσιος, Μάξιμος, Διονύσιος, Ευστάθιος, και σύμπασα η χορεία των θεοφιλώς αρχιερατευσάντων, ων τα ονόματα εν βίβλω ζωής.
Σας υποδέχονται και οι αοίδιμοι ιεράρχαι της Βεροίας, οι οποίοι λόγω των ιστορικών συνθηκών δεν ηδυνήθησαν να ιερουργήσουν εις τον περικαλλή τούτον ναόν, ως οι από Βερροίας πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Κονταρής και Χρύσανθος.

βέροια

Σας υποδέχεται η χορεία των αγίων μαρτύρων της πόλεως, των καλώς αθλησάντων και παρά Κυρίου στεφανωθέντων, από της αγίας Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής έως του αγίου νεομάρτυρος Τιμοθέου του Βεροιέως.
Σας υποδέχεται η ιερά ομήγυρις των εν ασκήσει και σεμνή πολιτεία τελειωθέντων με πρώτον τον πολιούχον της Βεροίας, όσιον Αντώνιον τον νέον, ομού μετά του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των αγίων αδελφών αυτού, του οσίου Νικοδήμου του Βεροιέως, και πάντων των εν τη Σκήτει της Βεροίας διαλαμψάντων.
Σας υποδέχεται αγαλλομένω ποδί, συγκεκινημένος και περιχαρής, ο σύλλογος των ευσεβών Βεροιέων μετά του κλήρου και των αρχόντων αυτού, ως τον πνευματικόν Πατέρα και Πατριάρχην του, ως το σκεύος εκείνο της εκλογής του Κυρίου, ο οποίος Σας ανεβίβασε προ εικοσιπενταετίας εις τον πρωτεύθυνον αλλά και μαρτυρικόν και ηγιασμένον πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως «του βαστάσαι το όνομα αυτού ενώπιον εθνών και βασιλέων», και Σας κατέστησε αρχιποίμενα της Εκκλησίας του «εις αγάπης αντέκτισιν».

Σας υποδεχόμεθα ως τον Πατριάρχην ο οποίος αγωνιά και αγωνίζεται όχι μόνον διά τα τέκνα του αλλά και διά τα προβλήματα του κόσμου και του συγχρόνου ανθρώπου· αγωνιά και αγωνίζεται διά την ενότητα της πίστεως και την ορθοτόμησιν της αληθείας του Ευαγγελίου.
Σας υποδεχόμεθα ως τον Πατριάρχην ο οποίος γίνεται «τοις πάσι τα πάντα ίνα πάντως τινάς σώση».
Σας υποδεχόμεθα μετ᾽ αφάτου χαράς και αγαλλιάσεως ως τέκνα επιθυμούντα διακαώς όπως ίδουν τον πατέρα των και καταστήσουν αυτόν συμμέτοχον της χαράς των.

Και η ημετέρα χαρά επί τη αναστηλώσει και αποκαταστάσει του παλαιού Μητροπολιτικού ναού της πόλεώς μας είναι ανεκλάλητος, Παναγιώτατε, και καθίσταται έτι μεγαλυτέρα διότι έχομεν Υμάς κοινωνόν αυτής, ανταποκριθέντα μετά πολλής πατρικής αγάπης εις την παράκλησιν των τέκνων Σας και μη φεισθέντα κόπου και χρόνου, παρά το άκρως βεβαρυμένον πρόγραμμα της Υμετέρας Παναγιότητος και τους ατρύτους κόπους Υμών υπέρ της Εκκλησίας και της προετοιμασίας και απροσκόπτου διεξαγωγής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία επιτυχώς ωλοκληρώθη, και θα αποτελή εις τους αιώνας τεκμήριον της ακαταβλήτου θελήσεώς Σας διά την πραγματοποίησιν της αρχιερατικής του Κυρίου ευχής «ίνα πάντες εν ώσι», και καρπόν ευκλεή της λαμπράς και αγλαοκάρπου Υμών Πατριαρχείας.
Έχοντες σήμερον το εξαίρετον προνόμιον να απολαμβάνωμεν την ευλογίαν της σεπτής παρουσίας Σας και να δεχώμεθα την πατρικήν και Πατριαρχικήν Σας ευχήν, είμεθα βαθύτατα υπόχρεοι της πολλής αγάπης της Υμετέρας Παναγιότητος.

Είμεθα όμως και βαθύτατα συγκεκινημένοι, έχοντες την ευκαιρίαν να εκφράσωμεν τα ειλικρινή αισθήματα της υιικής μας αφοσιώσεως προς Υμάς, τον Πατριάρχην του Γένους, και την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, μετά της οποίας αρρήκτως συνδέεται αρχαιόθεν η Εκκλησία της Βεροίας, ως καταδεικνύεται και διά των τοιχογραφιών του ιερού τούτου ναού, ένθα απεικονίζεται εις περίοπτον θέσιν σπανία παράστασις του Χριστού φέρουσα την επωνυμίαν «ο Χαλκίτης», παραπέμπουσα εις την επί της εν Κωνσταντινουπόλει Χαλκής πύλης, της πλησίον του ναού της του Θεού Σοφίας ευρισκομένης, εικόνα του Κυρίου.

Εκφράζοντες την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην ημών προς το σεπτόν πρόσωπόν Σας, Παναγιώτατε, επιτρέψατέ μοι να μνημονεύσω ευχαριστών άπαξ έτι πάντας τους εργασαμένους διά την αναστήλωσιν του ναού τούτου των πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου, ιδία δε την προισταμένην της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, κυρίαν Αγγελικήν Κοτταρίδην μετά των συνεργατών αυτής, η οποία επωμίσθη το βαρύ φορτίον της υλοποιήσεως του μεγάλου αυτού έργου, και χάριν εις την ιδικήν της επιμονήν και επιστημονικήν τεκμηρίωσιν κατέστη δυνατή η αναστήλωσις του νοτίου κλίτους της βασιλικής και επετεύχθη ούτω η ανάδειξις του μνημειακού χαρακτήρος του ιερού τούτου ναού.

Ευχαριστούντες Υμάς και αύθις, Παναγιώτατε, εκζητούμεν ταπεινώς την πατρικήν Υμών ευχήν και την Πατριαρχικήν ευλογίαν.
Ευλογήσατε τον κλήρον και τον λαόν της Βεροίας, το ευσεβές πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, το οποίον αναμένει να ακούση την φωνήν και τον λόγον του Πατριάρχου του.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεώς Σας και της τελεσθείσης Πατριαρχικής θείας Λειτουργίας εν τω παλαιώ Μητροπολιτικώ ναώ των αγίων ενδόξων πρωτοκορυφαίων αποστόλων Παύλου και Πέτρου, επιτραπήτω μοι, όπως προσφέρω εις την Υμετέραν Παναγιότητα εικόνα έχουσαν τους δύο πρωτοκορυφαίους αποστόλους βαστάζοντας ομοίωμα του περικλύτου αυτού ναού, του τιμωμένου επ᾽ ονόματι αυτών.

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ