Πνευματικό μνημόσυνο για τον μακαριστό μητροπολίτη Κισάμου κυρό Ειρηναίο

  • Dogma

Πνευματικό μνημόσυνο σεβασμού, μνήμης και τιμής προς τον αοίδιμο μητροπολίτη Κισάμου κυρό Ειρηναίο με θέμα «Πολιτική και θρησκεία» διοργάνωσε χθες η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.

Πνευματικό μνημόσυνο σεβασμού, μνήμης και τιμής προς τον αοίδιμο μητροπολίτη Κισάμου κυρό Ειρηναίο με θέμα «Πολιτική και θρησκεία» διοργάνωσε χθες η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την πνευματική αιγίδα κι ευλογία της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος εκπροσωπήθηκε από τον Αρχιεπισκόπο Κρήτης κ. Ειρηναίο.

Στο μήνυμά του, ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε «ότι αμφότεραι, Θρησκεία και πολιτική, καλούνται να διακονήσουν τον άνθρωπον, δραστηριοποιούμενον εντός μιας ωργανωμένης κοινωνίας εις μίαν βεβαίως φάσιν της ιστορικής πορείας αυτής».

Ακόμη, επεσήμανε ότι «των ασχολουμένων μετά της πολιτικής και των εν τοις πλαισίοις αυτής αναλαμβανόντων την διαχείρισιν των κοινών και τας τύχας του συγχρόνου κόσμου μη εξαιρουμένων, έπραττον το Θέλημα του Θεού, πολλά εκ των αποσχολούντων τον άνθρωπον της σήμερον αλλά και πάσης εποχής προβλημάτων θα είχον επιλυθή».

Ως προς το τιμώμενο πρόσωπο ανέφερε ότι «οφειλετικώς συγχαίρομεν την υμετέραν προσφιλή ιερότητα, αδελφέ άγιε Κισάμου κ. Αφμιλόχιε, και δι’ υμών την Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης δια την επιλογήν του συγκεκριμένου θέματος δια την αφιερωθείσαν εις την μνήμην του αειμνήστου αμέσου προκατόχου υμών μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη ημερίδα ταύτην, καθώς ο εκκλησιαστικός ούτος ανήρ ανέλαβε συγκεκριμένας πρωτοβουλίας συνεργασίας μετά των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών, αίτινες κατέδειξαν περιτράνως ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία δια των κατά καιρούς αναδεικνυομένων πνευματικών ταγών αυτής συμβάλλει εις την ευημερίαν του ανθρώπου, μεριμνώσα δια τε την σωτηρίαν της ψυχής αυτού αλλά και δια την ικανοποίησιν των ευλόγων και τα προς σωτηρίαν αιτήματα αυτού εκπληρουσών αναγκών».

Ακολούθησαν εισηγήσεις από τον Κωνσταντίνο Β. Ζορμπά, γενικό διευθυντή της ΟΑΚ με θέμα «Ο Ειρηναίος εν τη πολιτική μνήμῃ», τον Γεώργιο Κατσανεβάκη, πρόεδρο της ΑΝΕΚ με θέμα «Μία πτυχή της σκέψης του Ειρηναίου», τον Χρυσόστομο Σταμούλη, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Θεολογί¬ας του Α.Π.Θ. με θέμα «Εν ταις αγοραίς και εν ταις πλατείαις. Θρησκεία και πολιτι¬κή στις αρχές του 21ου αιώνα» και τον Γεώργιο Πευκιανάκη, φιλόλογο, πρ. Λυκειάρχη για την «Ηθική και πολιτική στη σκέψη του Ειρηναίου».

Την εκδήλωση έκλεισε ο μητροπολίτης Κισάμου κ. Αμφιλόχιος, πρόεδρος της ΟΑΚ, ο οποίος τόνισε ότι η προσωπικότητα του τιμωμένου δεν ολοκληρώνεται με μία επιστημονική ημερίδα.

Ο κ. Αμφιλόχιος είπε ότι «από την πλευρά της Ορθοδόξου Ακαδημίας θα προσπαθήσουμε να προβάλουμε επιστημονικά το έργο του αοιδίμου μητροπολίτου Κισάμου κυρού Ειρηναίου με την κατ’ έτος ανάδειξη μιας συγκεκριμένης πτυχής του πολύπλευρου έργου του.

Παράλληλα επειδή το έργο αυτό χρειάζεται να έχει την κατάλληλη επιστημονική έρευνα και ερμηνεία η μητρόπολη Κισάμου και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης θα βοηθήσει και θα υποστηρίξει οικονομικά τον επιστήμονα εκείνο, ο οποίος θα ασχοληθεί σε μία μετα-διδακτορική διατριβή, για τις καινοτόμες δράσεις του μακαριστού Κισάμου και Σελίνου».

Επίσης, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χρυσόστομο Σταμούλη, αλλά και με τη συνεργασία και τη συμμετοχή των δύο θεολογικών σχολών, πρότεινε να εμβαθύνουν στις σχέσεις εκκλησίας και κόσμου, μέσα από το έργο του μακαριστού Ειρηναίου Γαλανάκη, μεταφέροντας το πνεύμα της ημερίδας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Η ημερίδα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματός της ΟΑΚ για μια σύγχρονη πολιτική διακονία της εκκλησίας.

Η ΟΑΚ διευκολύνει τα πολιτικά κόμματα της χώρας από το 1977 (που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) να τοποθετούνται, μέσω επισήμων αντιπροσωπειών τους, σε βασικά πνευματικά και εθνικά θέματα ιδιαίτερης επικαιρότητας.

Όλοι οι εκπρόσωποι μέχρι σήμερα αναγνώρισαν την ανάγκη του διακομματικού διαλόγου και δέχτηκαν με ικανοποίηση τη διαβεβαίωση του τότε προέδρου της ΟΑΚ μητροπολίτη Κισάμου κ. Ειρηναίου ότι η εκκλησία που έχει το ιερό βήμα των ναών μόνο για τους κληρικούς, προσφέρει σε όλους την ΟΑΚ ως ‘ιερό βήμα διαλόγου’, όπου και τα κόμματα μπορούν να διαλέγονται υπεύθυνα μεταξύ τους, αλλά και με το λαό σε μια ώρα κρίσιμη για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο μακαριστός Ειρηναίος δεν διέθετε μία ξεχωριστή κοινωνική και πολιτική ηθική ανεξάρτητη από την εκκλησία. Η εκκλησία συνιστά μία κοινωνική ηθική, την οποία πρόβαλλε και υλοποίησε ο ίδιος παντιοτρόπως.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ