Πρόγραμμα για την επιμόρφωση των κληρικών της Θράκης

  • Dogma

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα επαναληφθεί η υλοποίηση εγκεκριμένου Προγράμματος Επιμόρφωσης για το 2013-2014 με τίτλο: «Επιμόρφωση κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων σε ποιμαντικά θέματα και η εξοικείωσή τους με τη σύγχρονη θεολογική έρευνα».

Ξένη Δημοσίευση

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα επαναληφθεί η υλοποίηση εγκεκριμένου Προγράμματος Επιμόρφωσης για το 2013-2014 με τίτλο: «Επιμόρφωση κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων σε ποιμαντικά θέματα και η εξοικείωσή τους με τη σύγχρονη θεολογική έρευνα». Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη των σύγχρονων ποιμαντικών αναγκών που προκύπτουν από την εκτεταμένη οικονομική κρίση, την πολυπολιτισμική σύνθεση της κοινωνίας, την πρόοδο των επιστημών στη σφαίρα της Ιατρικής και της Βιολογίας και από την ανάγκη να εξευρεθούν νέοι κώδικες για να μεταδίδεται το μήνυμα του Ευαγγελίου.

Το σεμινάριο διαρκεί 64 ώρες και περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες:

Η πρώτη θεματική ενότητα αναφέρεται σε επίκαιρα θέματα Λειτουργικής, Ομιλητικής και Κατηχητικής με νέες τεχνολογίες (16 ώρες).

Η δεύτερη αποσκοπεί στην προσέγγιση σύγχρονων θεμάτων της Ποιμαντικής, της Βιοηθικής (12 ώρες).

Η τρίτη προσφέρει μία επικαιροποίηση των θεολογικών γνώσεων από το χώρο της Ερμηνευτικής και της Συστηματικής Θεολογίας και από τον Ιστορικό Κλάδο της Θεολογίας και τη Θρησκειολογία (36 ώρες).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Θράκης. Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 9-23/9/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της δια βίου μάθησης του ΑΠΘ (www.diaviou.auth.gr)

Με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

Τα σεμινάρια θα γίνονται στο «Ανθίμειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως» σε δύο διαφορετικά τμήματα σπουδαστών, ένα πρωινό και ένα απογευματινό, διαρκείας 6 ωρών το καθένα, 2-4 φορές την εβδομάδα, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2013, σύμφωνα με το λεπτομερές πρόγραμμα που μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό των 150 Ευρώ, που καταβάλλεται με την εγγραφή στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος Καθ. Δήμητρα Κούκουρα (2310-996987, 2310 233953, dimkou@theo.auth.gr) και Αν. Καθ. Παναγιώτη Σκαλτσή (2310 996657, 23210 23848 p.skaltsis@yahoo.gr) και στη Γραμματεία του Τομέα Λατρείας, Χρ. Αγωγής και Εκκλ. Διοίκησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2310 996960).

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ