Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών στην Παναγία του Κάστρου, στη Λέρο

  • Δόγμα

Οι Ακολουθίες στην Παναγία του Κάστρου, στη Λέρο

Στον Ι. Ναό Παναγία του Κάστρου, στη Λέρο, κατά τη διάρκεια του  15Αυγούστου, οι Ι. Ακολουθίες, σύμφωνα με Ανακοίνωση της Μονής, θα είναι οι κάτωθι:

TOP NEWS