Θυρανοίξια ναού για τον άγιο Αντώνιο στην Πάτρα

  • Dogma

Μέσα σὲ κλῖμα κατανύξεως καὶ τελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Nαὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Μέσα σὲ κλῖμα κατανύξεως καὶ τελέσθησαν τὰ θυρανοίξια στὸν νεόδμητο Nαὸ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στὰ Κρύα Ἰτεῶν, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Μετὰ τὰ θυρανοίξια, τελέσθη μὲ μεγαλοπρέπεια ὁ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ συγχοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.

Στὴν ὁμιλία του, ὁ κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη στὴν μεγάλη προσωπικότητα καὶ στὸ ἀσκητικὸ καὶ ἐνάρετο τῆς ζωῆς καὶ πολιτείας τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ἐνῶ μίλησε μὲ λόγια θερμὰ καὶ ἐπαινετικὰ γιὰ τὴν ἀξιοθαύμαστη προσπάθεια τῶν ιερέων τοῦ ναοῦ, τοῦ π. Σταύρου Καλαμπαλίκη, τοῦ π. Ἰωάννου Δημητροπούλου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως καθὼς καὶ ὅλων τῶν εὐλαβῶν ενοριτῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ ζέση ψυχῆς καὶ κατάθεση καρδιᾶς, σὲ καιροὺς δύσκολους καὶ σὲ ἐποχὲς ἀνέχειας γιὰ τὸν τόπο μας καὶ τὴν Πατρίδα μας, ἀνήγειραν μέσα σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα τὸν περίλαμπρο αὐτὸ Ἱερό Ναό.

Ἐπήνεσε, ἐπίσης, ὅλους ὅσοι συνέβαλαν μὲ τὸν ὀβολό τους στὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τοὺς εὐχαρίστησε ἐκ μέσης καρδίας δεόμενος πρὸς Κύριον, ὃπως τοὺς ἀνταποδώσῃ, ἀντὶ τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα, ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ οὐράνια, ἀντὶ τῶν προσκαίρων τὰ αἰώνια.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, σεπτῇ ἐντολῇ καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, προεχείρισε πνευματικὸ τὸν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ, π. Ἰωάννη Δημητρόπουλο, ἀπευθύνοντας πρὸς αὐτὸν λόγια πατρικής ἀγάπης καὶ συμβουλὲς γιὰ τὴν νέα του διακονία.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΑ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ