Το 29ο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών

  • Dogma

Διεξήχθη με επιτυχία το 29ο παιδαγωγικό συνέδριο που διοργάνωσε ο τομέας επιστημόνων της Χριστιανικής εστίας Πατρών με θέμα: «Οι σύγχρονες θεσμικές κρίσεις υπό το φως της πολιτείας και των διδαχών του πατρο-Κοσμά Αιτωλού (300 χρόνια από τη γέννησή του: (1714-2014)».

Θεοδώρα Αβαγιανού

Διεξήχθη με επιτυχία το 29ο παιδαγωγικό συνέδριο που διοργάνωσε ο τομέας επιστημόνων της Χριστιανικής εστίας Πατρών με θέμα: «Οι σύγχρονες θεσμικές κρίσεις υπό το φως της πολιτείας και των διδαχών του πατρο-Κοσμά Αιτωλού (300 χρόνια από τη γέννησή του: (1714-2014)».

Οι εργασίες του συνεδρίου περιελάμβαναν τις εξής εισηγήσεις «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Μέγας διδάσκαλος και φωτιστής του γένους», με ομιλητή τον π. Ευάγγελλο Πριγκιπάκη, Δρ. Θεολογίας, καθηγητή Προτ. Πειραματικού Γυμνασίου.

Στη συνέχεια μίλησε ο π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, καθηγητής Θεολογικής του Α.Π.Θ με θέμα: «Επίκαιρα κοινωνικά μηνύματα από τις διδαχές και τη ζωή του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού».

Ακολούθησε η εισήγηση της κ. Χρυσούλας Σπυρέλη, φιλολόγου και σχολικής σύμβουλου με θέμα: «Σύγχρονο Σχολείο: Παιδαγωγικές Αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας», και του μητροπολίτη Αιτωλίας κ. Κοσμά με θέμα: «Αποκατάσταση και ισχυροποίηση της χριστιανικής ταυτότητας του έθνους μας», η οποία μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη.

Το συνέδριο επισφράγισε ο επιχώριος μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ζήτησε «να γίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί «πατροκοσμάδες», να μιλούν για το Χριστό και την Ελλάδα και να πιστεύουν ότι κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πλήθος σχολικών Συμβούλων, στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Ἡ σύνδεση Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ πρίν 2.000 χρόνια ὑπῆρξε ὄχι μόνο εὐεργετική ἀλλά καί σωτήρια γιά τό ἑλληνικό ἔθνος, τό ὁποῖο μέσα στή συζυγία του μέ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἀπέκτησε νέα ὤθηση στήν ἱστορική του πορεία καί βρῆκε τήν ἀληθινή, γνήσια ταυτότητά του. Αὐτός ὁ ἄρρηκτος σύνδεσμος Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ δημιούργησε τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τή μοναδική ἰδιοπροσωπία τοῦ ἔθνους μας.

Ἔχουμε πνευματοκίνητο ἰσαπόστολο, τόν ἱερομάρτυρα ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος μέσα στά μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας στόν Ὀθωμανό κατακτητή ἀγωνίσθηκε μέχρι μαρτυρικοῦ θανάτου προκειμένου νά κρατήσει καί νά μεταδώσει στό ὑπόδουλο γένος ἀνόθευτη καί ἀναλλοίωτη τή θρησκευτική καί πολιτισμική ταυτότητα τοῦ ἔθνους μας.

Οἱ προσπάθειές του κυρίως στράφηκαν στήν ἵδρυση σχολείων, μέσα ἀπό τά ὁποῖα προσφερόταν παιδεία μέ χαρακτήρα χριστοκεντρικό. Αὐτή ἡ παιδεία διέσωσε καί στερέωσε τήν ἐποχή ἐκείνη τήν αὐτοσυνειδησία τοῦ ἔθνους μας.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, θυσιάζοντας τόν ἑαυτό του γιά τό καλό τῶν συνανθρώπων του καί τήν ἀναγέννηση τοῦ ἔθνους καί τῆς κοινωνίας, ἀσχολήθηκε μέ ὅλα σχεδόν τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦσαν τήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς του καί συμβαίνει νά εἶναι καί σήμερα ἐπίκαιρα.

Στίς «Διδαχές» του ἀναφέρεται στήν κοινωνική δικαιοσύνη, τή δίκαιη φορολογία, τίς σχέσεις ἀρχόντων καί λαοῦ, τήν ἀξία τῆς τίμιας ἐργασίας, τό σεβασμό τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, τίς οἰκογενειακές σχέσεις καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, τήν ἀποφυγή τῆς πολυτέλειας, τήν ὀλιγάρκεια καί τήν ἰσομερή κατανομή τοῦ πλούτου.

Ἐπίσης τονίζει τήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν ἀποφυγή τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, τοῦ ἐθνικισμοῦ καί ἐθνοφυλετισμοῦ. Ἡ φωτισμένη διδαχή τοῦ Ἁγίου στηρίζεται στή διπλή ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.

Εἰδικά στόν τομέα τῆς Παιδείας ὁ πατρο-Κοσμᾶς πρωτοπορεῖ. Ἐπισταμένη μελέτη καί ἐμβάθυνση στήν παιδευτική ἀγωγή καί δράση τοῦ Ἁγίου ὁδηγεῖ στή διαπίστωση πώς οἱ παιδαγωγικές ἀρχές καί μέθοδοι διδασκαλίας πού προτείνονται σήμερα γιά τό Νέο Σχολεῖο (ἀποκαλυπτική μάθηση, βιωματική προσέγγιση, παιδοκεντρική διάσταση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ἀνάδραση, ἀλληλεπίδραση κ.ο.κ.), καθώς καί τά νέα σχολικά προγράμματα (περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς, ἀγωγῆς ὑγείας κλπ.) εἶχαν ἤδη ἐφαρμοσθεῖ ἀπό τόν ἅγιο Κοσμᾶ Αἰτωλό στήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας, ὅταν ἀκόμη δέν ὑπῆρχε καμία σχεδόν θεσμική μέριμνα γιά τήν παιδεία τοῦ ὑπόδουλου γένους.

Σήμερα, στήν κλυδωνισμένη κοινωνία τῆς γνώσης καί τῆς πληροφορίας, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός θά συνιστοῦσε νά δοθεῖ πάλι ἔμφαση στήν παιδεία τοῦ Γένους μας μέ τόν ἑλληνορθόδοξο χαρακτήρα της.

Ἕνας χαρακτήρας μέ οἰκουμενικές διαστάσεις, πού μπορεῖ νά τεθεῖ στήν ὑπηρεσία τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν τοῦ πνεύματος καί νά ὑπηρετήσει τό γνήσιο σεβασμό καί τή συναδέλφωση ὅλων τῶν λαῶν, καθώς μόνο αὐτή μπορεῖ νά ἀμβλύνει τήν τραχύτητα τῶν ἀνθρωπίνων ἐνστίκτων καί νά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο πάνω ἀπό τό ὑλικό καί τό ζωῶδες, στό ὑψηλό βάθρο τῆς πνευματικῆς του ὑπόστασης.

Τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση, ὅπως τή βίωσε καί τήν κήρυξε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἔχουμε χρέος νά τήν διαφυλάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ἐάν θέλουμε νά διατηρήσουμε τήν ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία καί ταυτότητα καί νά μή γίνουμε ἕνας λαός ἄχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ἰδανικά καί ἀξίες πνευματικές.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ