Σήμερα, 27 Ιανουαρίου, εορτάζει ο Άγιος Δημητριανός της Ταμασού

  • Δόγμα

Πολλοί αναπάυτηκαν κοντά του και άλλοι θεραπεύτηκαν από διάφορες ασθένειες, καθώς αυτός ο μάκαριος δίδασκε περισσότερο με το παράδειγμα του βίου του και λιγότερο με την προφορική του διδασκαλία.

Από τις πολύ λίγες πληροφορίες που έχουμε γι’ αυτόν μαθαίνουμε ότι γεννήθηκε στην Ταμασσό κι έζησε σ’ αυτήν τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού. Αφοσιώθηκε στην Χριστιανική πίστη από μικρή ηλικία και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο Ταμασσού.

Έζησε οσιακή ζωή και ο Χριστός τον προίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Πολλοί αναπάυτηκαν κοντά του και άλλοι θεραπεύτηκαν από διάφορες ασθένειες, καθώς αυτός ο μάκαριος δίδασκε περισσότερο με το παράδειγμα του βίου του και λιγότερο με την προφορική του διδασκαλία.

Κοιμήθηκε εν ειρήνη.

TOP NEWS