Αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Ρουμανίας

  • Dogma

Ένα χρόνο κράτησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Ρουμανίας μέχρι να φθάσουν στο σημείο της τελικής συμφωνίας την οποία χθες ανακοίνωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το οποίο ήρε την απόφαση διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας με την Εκκλησία της Ρουμανίας. 

Λουδάρος Ανδρέας

Ένα χρόνο κράτησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Ρουμανίας μέχρι να φθάσουν στο σημείο της τελικής συμφωνίας την οποία χθες ανακοίνωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το οποίο ήρε την απόφαση διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας με την Εκκλησία της Ρουμανίας.

Αιτία της κρίσης ήταν η κατασκευή ναού και ξενώνα στην Ιεριχώ από το Πατριαρχείο της Ρουμανίας χωρίς την συγκατάθεση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων το οποίο θεώρησε την ενέργεια εχθρική.

Αποτέλεσμα της ενέργειας του Πατριαρχείου Ρουμανίας, ήταν εκτός από την διακοπή κοινωνίας και η καθαίρεση του αντιπροσώπου του Πατριαρχείου Ρουμανίας στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος μετά την συμφωνία αποκαταστάθηκε μεν από την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, αλλά αντικαταστάθηκε από νέο αντιπρόσωπο.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων «η απόλυτος δικαιοδοσία εκκλησιαστική και κανονική επί της εν Ιεριχοί Εκκλησίας και του εν αυτή ξενώνος και ο διορισμός του ιερέως αυτής ανήκει εις τον εκάστοτε Πατριάρχην Ιεροσολύμων, η ιδιοκτησία δε αυτών ανήκει εις το Πατριαρχείον Ρουμανίας, ο δε εν Ιερουσαλήμ Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας, καθαιρεθείς Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Κρέτσου, άμα τη αποκαταστάσει αυτού πάλιν υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την ιερωσύνην θα ανακληθή εις την Ρουμανίαν…».

Επίσης συμφωνήθηκε πως «ο Ιερός Ναός και ο εν αυτώ ξενών εν Ιεριχοί λειτουργεί ουχί ως Μοναστική Αδελφότης ή ως οιασδήποτε μορφής Μοναστική Κοινότης, αλλ’ ως «Οίκος Προσκυνητών».

Για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η υπόθεση της Ιεριχούς ήταν ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας αφού εάν η κίνηση της Εκκλησίας της Ρουμανίας εκλαμβανόταν ως προηγούμενο, θα επέτρεπε σε όλες τις άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.

Προκειμένου να επέλθει η ειρήνη στις σχέσεις των δυο Εκκλησιών είχε παρέμβει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με απεσταλμένους τον μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη και τον Αρχιγραμματέα της Ι. Συνόδου, αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Σαμαρά.

Εφόσον τελικά ο Πατριάρχης Ρουμανίας παραστεί στην σύναξη των Προκαθημένων τον Μάρτιο στο Φανάρι, κάτι το οποίο φαίνεται πλέον ως το πιθανότερο, το συλλείτουργο που θα πραγματοποιηθεί θα είναι το πρώτο κοινό ποτήριο που θα μοιραστούν οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων και Ρουμανίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Δευτέραν, 21ην Ἰανουαρίου/3ην Φεβρουαρίου 2014, ὡλοκληρώθη και ἐπεσφραγίσθη ἡ μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας «Πατριαρχική ἀπόφασις συμφωνίας καί ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας», διακοπείσης λόγῳ τῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας ἀνεγέρσεως Ἐκκλησίας εἰς Ἱεριχώ ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ ὡς ἄνω συμφωνία προετοιμάσθη διαρκοῦντος τοῦ ἔτους 2013 εἰς συναντήσεις λαβούσας χώραν μεταξύ Ἀντιπροσωπειῶν τῶν δύο Πατριαρχείων εἰς Ἱεροσόλυμα τῇ ἐκκλησιαστικῇ εἰρηνικῇ διαμεσολαβήσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐν λόγῳ συμφωνίας, ἦλθον ἐκ Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Τιργοβεστίου κ. Νήφων, Πατριαρχικός Ἔξαρχος, ὁ καθηγητής αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰονίτσα Βιορέλ, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π. Μιχαήλ Τίτσα καί ὁ νέος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος, φέροντες μεθ’ ἑαυτῶν ὑπογεγραμμένην τήν ἐν λόγῳ συμφωνίαν παρά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εἰς Βουκουρέστιον, τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰανουαρίου /2αν Φεβρουαρίου 2014.

Τήν ἐν λόγῳ συμφωνίαν ὑπέγραψεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος τήν ὡς ἄνω ἡμέραν ἐνώπιον τῆς Ρουμανικῆς Ἀντιπροσωπείας καί ἐνώπιον τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Προέδρου τῶν Οἰκονομικῶν Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου.

Τά κύρια σημεῖα τῆς συμφωνίας ταύτης, ἀναφερόμενα εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον http://www.jp-newsgate.net/gr/2013/02/21/8006 , ἐπεσφραγίσθησαν νῦν καί διά τῆς συμφωνίας τῶν Προκαθημένων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ὅτι «ὁ Ἱερός Ναός καί ὁ ἐν αὐτῷ ξενών ἐν Ἱεριχοῖ λειτουργεῖ οὐχί ὡς Μοναστική Ἀδελφότης ἤ ὡς οἱασδήποτε μορφῆς Μοναστική Κοινότης, ἀλλ’ ὡς «Οἶκος Προσκυνητῶν».

Ἅμα τῇ ὑπογραφῇ τῆς συμφωνίας, ἀντηλλάγησαν τά μεταξύ τῶν Προκαθημένων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἁρμόζοντα δῶρα.

Εὐθύς ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τά Συστατήρια Γράμματα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ διά τόν εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀντιπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας Ἀρχιμανδρίτην Τιμόθεον.

Μετά ταῦτα προσῆλθεν ὁ πρῴην Ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος καί ἐζήτησε συγγνώμην παρά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί οὕτως, συνῳδά τῇ ἀποφάσει ταύτῃ, ἐγένετο ἡ ἄρσις τῆς καθαιρέσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἡ μετάθεσις αὐτοῦ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας δι’ ὑπηρεσίαν ἐν αὐτῷ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

TOP NEWS