Αρχιερείς του Πατριαρχείου Μόσχας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
αρχιερείς

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου, 8 Απριλίου 2016 με το νέο ημερολόγιο, Αρχιερείς του Πατριαρχείου Μόσχας επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Οι Αρχιερείς έγιναν δεκτοί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο και Πατέρες Αγιοταφίτες.

αρχιερείς

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Παρασκευήν, 26ην Μαρτίου /8ην Ἀπριλίου 2016, Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἤτοι οἱ Μητροπολῖται Περεσλάβ-Χμελνίτσκι καί Βισνέφσκι κ. Ἀλέξανδρος, Βίνιτσκι καί Μπάρσκι κ. Συμεών καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ντνεπροντζερζίνσκι καί Τσαριτσάνσκι κ. Βλαδίμηρος μετά συνοδείας Ἱερέων, ἐπεσκεφθησαν τὸ Πατριαρχεῖον.

αρχιερείς

Τούς Ἀρχιερεῖς τούτους ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ., ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Οἱ ἐν λόγῳ Ἀρχιερεῖς ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν τήν χθές εἰς τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς Ναζαρέτ καί εἰς ἔνδειξιν τῆς εὐγνωμοσύνης αὐτῶν, προσέφεραν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀσημένιαν τσαγιέραν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς προσφάτου συναντήσεως τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου καί τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τήν Λατινικήν Ἁμερικήν.

αρχιερείς

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς μελλούσης νά συνέλθῃ κατά τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς τοῦ τρέχοντος ἔτους, περί τῶν θεμάτων μέ τά ὁποῖα θά ἀσχοληθῇ αὕτη καί περί τῆς ἀνάγκης τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς συναντήσεις μεταξύ αὐτῶν καί τῆς συμπαραστάσεως ἀλλήλαις.

Εὐχαριστήσαντες καί πάλιν καί εὐχηθέντες τό ἐπανιδεῖν κατά τό Μέγα Σάββατον εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀνεχώρησαν διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν νυκτερινήν Θείαν Λειτουργίαν.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ