Χριστούγεννα στην Αρχιεπισκοπή Καττάρων

  • Dogma
χριστούγεννα

Με κάθε εκκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Χριστούγεννα στη Ντόχα του Κατάρ.

Τό Σάββατον, 11ην/24ην Δεκεμβρίου 2016, τό ἑσπέρας, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθῃ ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 12ης /25ης Δεκεμβρίου 2016, ἐτελέσθῃ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἑλληνικήν καί τήν Ρουμανικήν γλῶσσαν, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντόχαν κ. Κωνσταντίνου Ὀρφανίδου καί τῇ συμμετοχῇ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Τήν Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/6ην Ἰανουαρίου 2017, ἐτελέσθῃ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Σλαυονικήν, καί Σερβικήν γλῶσσαν, μέ τήν συμμετοχήν πολλῶν πιστῶν.

Τῶν ἀκολουθιῶν προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα καί ἄλλων κληρικῶν. Ἀντί κηρύγματος ἀνεγνώσθῃ τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’, εἰς τάς γλώσσας, εἰς τάς ὁποίας ἐτελέσθῃ ἡ ἀκολουθία, εἰς τάς ἀναλόγους γλώσσας ἔψαλλον καί αἱ χορωδίαι τῶν ψαλτῶν.

Μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἡ Ἐπιτροπή ἐκδηλώσεων ἐκάστης Κοινότητος παρέθεσεν ἑόρτιον τράπεζαν.

4 7 2 1

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ