Δοξολογία για την 25η Μαρτίου στα Ιεροσόλυμα – ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
Δοξολογία

Την 10.30 π.μ. ώραν της Δευτέρας, 14ης/ 27ης Μαρτίου 2017, ετελέσθη Δοξολογία εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως ως ευχαριστία προς τον Πανάγαθον Θεόν ημών, τον ενισχύσαντα το έθνος ημών να ελευθερωθή εκ Τουρκικής δουλείας των τετρακοσίων ετών και δέησις προς τον Θεόν διά την ανάπαυσιν των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων αδελφών και πατέρων ημών.

Της Δοξολογίας προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και συνιερούργησαν Αγιοταφίται Αρχιερείς και Ιερομόναχοι, παρουσία του Γενικού προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και τη συμπροσευχή των μελών της Ελληνικής Παροικίας και του Ελληνορθοδόξου ποιμνίου. Μετά την Δοξολογία ηκολούθησεν η άνοδος εις τα Πατριαρχεία.


01 02 03 05 07 08 09 10 11 12

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ