Έλληνες Βουλευτές στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
Πατριαρχείο

Το εσπέρας της Καθαράς Τρίτης, 15ης /28ης Φερουαρίου 2017, τριμελής Αντιπροσωπεία, αποτελουμένη εκ των βουλευτών κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, (επί κεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας εις την Κοινοβουλευτικήν Συνέλευσιν ΝΑΤΟ), του κ. Μαρίου Σαλμά και του κ. Ανδρέου Λοβέρδου, λαμβάνουσα μέρος εις την κοινήν συνάντησιν της ειδικής Ομάδος διά την Μεσόγειον & την Μ. Ανατολήν μετά της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως ΝΑΤΟ, επεσκέφθη το Πατριαρχείο. Την Κοινοβουλευτικήν ομάδα ταύτην εσυνόδευσεν εις το Πατριαρχείον ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστος Σοφιανόπουλος.

Την Κοινοβουλευτικήν ομάδα ταύτην εδέχθη ο Μακαριώτατος μετά του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Δραγουμανεύοντος Αρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, του Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της επικρατούσης προς το παρόν ασταθούς πολιτικής καταστάσεως εις Ιεροσόλυμα και περί του εξισορροπητικού έργου, το οποίον διαδραματίζει το Πατριαρχείο ως θρησκευτικός οργανισμός, ο οποίος κηρύσσει συνδιαλλαγήν, συμφιλίωσιν, δικαιοσύνην και ειρήνην και αποτελεί σημείον αναφοράς, ταυτότητος και προστασίας των Χριστιανών, ως θεσμός με μακράν και πλουσίαν θρησκευτικήν και πολιτιστικήν παράδοσιν. Επί τη επισκέψει ταύτη η Αντιπροσωπεία επεδωσεν εις τον Μακαριώτατον  αντίγραφον μεταλλίου του Μουσείου Μπενάκη με παράστασιν του δένδρου της ζωής, ο δε Μακαριώτατος επέδωσεν εις ένα έκαστον  αυτών εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης και  του Ιερού Κουβουκλίου και μετάλλιον των 2000 ετών Χριστιανοσύνης.

01 04 07 09

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ