Εορτάσθηκε εχθές η Αγία Αικατερίνη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
αγία Αικατερίνη

Την Παρασκευήν, 25ην Νοεμβρίου /8ην Δεκεμβρίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης εις την επ’ ονόματι αυτής Μονήν, ευρισκομένη εις απόστοσιν μικροτέραν λίθου βολής νοτίως του Πατριαρχείου εις την Χριστιανικήν συνοικίαν της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων.

Η αγία Αικατερίνη έζησε εις Αλεξάνδρειαν, ήτο πεπαιδευμένη λίαν χριστιανικώς και φιλοσοφικώς και διά της σοφίας Αυτής της εν Αγίω Πνεύματι «κατηύσχυνε τους κομψούς των ασεβών και ωμολόγησε τον Χριστόν και εμαρτύρησε υπέρ του ονόματος Αυτού επί Μαξεντίου.

Προς τιμήν της Αγίας Αικατερίνης έλαβε χώραν εις την ως άνω Μονήν Εσπερινός αφ’ εσπέρας και θεία Λειτουργίαν την πρωίαν της εορτής προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, συλλειτουργούντων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων ως του Αρχιμανδρίτου π. Διονυσίου, ηγουμένου της Ι. Μονής Πραιτωρίου και Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων εξ Ιεροσολύμων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου μετά των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής και μετέχοντος εκκλησιάσματος εκ μοναχών, μοναζουσών εντοπίων και προσκυνητών. Άμα τη λήξει της θείας Λειτουργίας ηκολούθησε δεξίωσις της Αρχιερατικής Συνοδείας και πάντων των προσκυνητών εις το ηγουμενείον και το προαύλιον της Ιεράς Μονής.

Διά την εορτήν της Αγίας Αικατερίνης εις Σινά, ένθα φυλάσσεται το λείψανον αυτής, μετέβη αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου υπό τον Αρχιεπίσκοπον Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτον την παραμονήν της εορτής, μετέσχε δε της λειτουργίας ανήμερα της εορτής και επέστρεψε το εσπέρας αυτής.

001 04 06 10 16 17

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ