Εορτή Αγίου Προκοπίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
προκοπίου

Με την καλούμενη θρησκευτική ευλάβεια την Πέμπτη 21ην Ιουλίου 2022 γιορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου.

Η μνήμη του Αγίου Προκοπίου τιμήθηκε στο παρεκκλήσι αυτού, στη Μονή του Αγίου Μοδέστου επί του λόφου Αμπού-Τορ, τον έναντι του λόφου της Αγίας Σιών.

Αναλυτικά  η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Τήν Πέμπτην, 8ην /21ην Ἰουλίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, εἰς τήν Μονήν τοῦ ἁγίου Μοδέστου ἐπί τοῦ λόφου Ἀμπού-Τόρ, τόν ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅσα διασῴζει περί τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου τό Συναξάριον αὐτοῦ, ὅτι κατήγετο ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ἦτο στρατιωτικός τό ἐπάγγελμα καί ἐκλήθη θαυματουργικῶς ὡς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς Χριστόν, εἰς τόν Ὁποῖον προσῆλθεν καί τόν Ὁποῖον ὡμολόγησε καί χάριν τοῦ Ὁποίου βασανισθείς ἐμαρτύρησε μετ’ ἄλλων.

Διά τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας ὑπό τοῦ π. Μιχαήλ τοῦ Ἁγιοσαββίτου καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος πάλιν τοῦ π. Μιχαήλ, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου καί προσευχομένων ὁλίγων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πιστῶν.

Τους ἑορταστάς ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ὁ φίλεργος ἐπιστάτης τῆς Μονῆς μοναχός Ἀντίοχ

TOP NEWS