Επίδειξη αριθμητικής υπεροχής από την Μόσχα. «Υπενθυμίζει» οτι Εσθονία, Κίνα, Ιαπωνία της ανήκουν

  • Dogma

Λίγες μέρες πριν την συνάντηση Βαρθολομαίου – Κύριλλου στη Σερβία, το ρωσικό Πατριαρχείο «θυμήθηκε» να μετρήσει τους Ορθοδόξους

Λουδάρος Ανδρέας

Με τον δικό του τρόπο διάβασε τα αποτελέσματα του υπολογισμού των Ορθόδοξων Χριστιανών ανά τον κόσμο, το Πατριαρχείο της Ρωσίας.

Ο υπολογισμός έγινε από το αμερικανικό ίδρυμα Pew και σύμφωνα με αυτό, σήμερα στον κόσμο ζουν 260.380.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτό σύμφωνα με την οπτική της ρωσικής Εκκλησίας σημαίνει πως έχει υπό την δικαιοδοσία της το 54,7% του συνολικού αριθμού των ανά τον κόσμο Ορθοδόξων πιστών.

Αυτό ωστόσο που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό εν όψει της σύγκλησης της Πανορθόδοξης Συνόδου, είναι πως το Πατριαρχείο της Ρωσίας, εξακολουθεί να ακολουθεί την πολιτική της δημιουργίας τετελεσμένων στο θέμα της διασποράς.

Σε ανακοίνωση σχετικά με το αποτέλεσμα της αμερικάνικης έρευνας, το σχετικό τμήμα για τις εξωτερικές σχέσεις του Πατριαρχείου της Ρωσίας σημειώνει πως «Συνολικά η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας έχει ποιμαντική ευθύνη των Ορθοδόξων χριστιανών από τις 14 χώρες».

Ανάμεσα σε αυτές τις 14 χώρες συμπεριλαμβάνει την Εσθονία, αλλά και την Κίνα και την Ιαπωνία.

Είναι προφανές πως αυτή η τακτική θα οδηγήσει σε γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ των δυο κορυφαίων Εκκλησιών, σημειώνουν άνθρωπου που παρακολουθούν στενά τα της εκκλησιαστικής διπλωματίας, οι οποίοι αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επόμενη κίνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη.

TOP NEWS