Επιστολή του Μητροπολίτη Βελγίου στον τέως βασιλιά Βελγίου

  • Dogma

Επιστολή στον τέως βασιλιά Βελγίου Αλβέρτο που πρόσφατα παραιτήθηκε από το θρόνο του, έστειλε ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων.

Dogma Newsdesk

Επιστολή στον τέως βασιλιά Βελγίου Αλβέρτο που πρόσφατα παραιτήθηκε από το θρόνο του, έστειλε ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων.

Ο κ. Παντελεήμων ως εκπρόσωπος της ορθόδοξης εκκλησίας στο Βέλγιο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του στον βασιλιά για τη βοήθεια του τα χρόνια της βασιλείας του.

Η επιστολή του Μητροπολίτη έχει ως εξής:

Μεγαλειότατε,

Παρακαλῶ τὴν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα ὅπως δεχθῇ τὴν ἔκφρασιν τῶν αἰσθημάτων τῆς βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης, τόσον ἐμοῦ προσωπικῶς ὅσον καὶ τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἐν Βελγίῳ Ἐκκλησίας, διὰ τὰ εἴκοσι συναπτὰ ἔτη βασιλείας εἰς τὴν κεφαλὴν τῆς Χώρας, εἰς τὴν διακονίαν καὶ εἰς τὴν φροντίδα τοῦ λαοῦ της καὶ τῶν ἀναγκῶν του.

Ζήτω ὁ Βασιλεύς !

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ