Η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριάρχειο

Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Απριλίου, 15 Απριλίου 2016, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η εορτή του Ακάθιστου Ύμνου.

Διαβάστε την ανακοίνωση για τον εορτασμό της Ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων:

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 2ας/15ης Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἐψάλη δηλονότι ὁ Κανών, « Ἀνοίξω τό στόμα μου» εἰς τάς ἐννέα ᾠδάς αὐτοῦ ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί ἀνεγνώσθησαν αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, Α’, Β’, Γ’ καί Δ’.

Ἡ ἀκολουθία αὕτη πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐξ αὐτῆς καί Πνεύματος Ἁγίου ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐτελέσθη

Α’. Εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ, ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Ὅστις ἀνέγνωσε τήν Α’ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, ἀκολούθως δέ τάς λοιπάς Στάσεις ἀνέγνωσαν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Τόν δέ Κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου ἔψαλαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου ὁ προεξάρχων Ἱερεύς Ἀρχιμανδρίτης Σέργιος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος καί ὁ Τελετάρχης καί Παραδραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ἄλλων μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου.

Τήν ἀκολουθίαν ταύτην παρηκολούθησαν ἐπίσης Ἁγιοταφῖται Πατέρες, μοναχοί, μοναχαί καί ἡ Διαγνωστική Ὁμάς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου ὑπό τήν κ. Μοροπούλου καί προσκύνηταί.

Ἡ ἀκολουθία ἀναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου.

Β’. Εἰς τήν ἐν Ρέμλῃ – Ἀριμαθαίᾳ Ἱεράν Μονήν Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, ἔνθα προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί παρηκολούθησαν πολλοί τῶν πιστῶν, ὧν πνευματικός καθοδηγητής ὁ Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης Νήφων.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ