Η εορτή της Περιτομής του Κυρίου στον ναό της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων

  • Dogma

Ἀπό 12.00ης μεσονυκτίου ὥρας τῆς Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου 2014/ 13ης Ἰανουαρίου 2015 ἕως καί τῆς 3.00 π.μ. ὥρας τῆς Τετάρτης 1ης / 14ης Ἰανουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ θεία Λειτουργία τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ μεγάλου εἰς ἀγρυπνίαν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἀπό 12.00ης μεσονυκτίου ὥρας τῆς Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου 2014/ 13ης Ἰανουαρίου 2015 ἕως καί τῆς 3.00 π.μ. ὥρας τῆς Τετάρτης 1ης / 14ης Ἰανουαρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ θεία Λειτουργία τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ μεγάλου εἰς ἀγρυπνίαν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν καί τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί Λύδδης κ. Δημητρίου, καί τοῦ πρῴην ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Τιμοθέου, Ἀγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν ἄλλων διακόνων τοῦ Πατριαρχείου Διονυσίου, Μάρκου καί Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος πολλοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ἐν κατανυκτικῇ προσευχῇ, ζητοῦντος τήν χάριν καί τήν βοήθειαν τοῦ δι’ ἡμᾶς σαρκί περιτμηθέντος Χριστοῦ καί τάς πρεσβείας τοῦ ἁγίου Βασιλείου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἠκολούθησε πέριξ αὐτοῦ καί ἀνά τά Προσκυνήματα λιτανεία μετά περιφορᾶς τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, φυλασσομένης εἰς τό Σκευοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά τήν λιτανείαν, εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος ἐκόπη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἡ βασιλόπιττα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί διενεμήθη εἰς τό ἱερατεῖον καί τόν προσελθόντα λαόν, ἡ δέ Ἀρχιερατική Συνοδεία, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα μετά τό πέρας τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν, περί τήν 9.00 π.μ. ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν βασιλόπιτταν τῶν Ἁγιοταφιτῶν εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἡγούμενος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Κελαδίων καί ἐπιστάτρια ἡ μοναχή Θέκλα, ἐν ᾧ ἐτελεῖτο ἡ θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, τήν μεσημβρίαν δέ παρεκάθισεν εἰς κοινήν τράπεζαν τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί ηὐλόγησε τήν βασιλόπιτταν αὐτῶν.

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ