Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα στο Κατάρ

  • Dogma
κατάρ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκαν οι ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως στο Κατάρ. 

Πλήθος πιστών,τόσο από το Εμιράτο, όσο και από τη Σαουδική Αραβία, συμμετείχαν με ευλάβεια και κατάνυξη στη Θεία Κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετέσχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, τόσον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου ὅσον καί ἐκ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορωδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν.

Τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν ἀκολουθίαν οἱ Πρέσβεις τῆς Κύπρου, τῆς Σερβίας, ἡ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Μολδαβίας εἰς τό Κάταρ. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως ἀκολούθησε ἡ εὐλογία τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν.

13 14 15 12 11 16 09 08 07 06 05 03 02 01 10

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ