Μητροπολίτης Πάφου προς Δήμο: Καθόλου δικτατορικές διαδικασίες

  • Dogma
πάφου

Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος: Κάθε ενοριακός ναός διαθέτει πενταμελή επιτροπή η οποία εκλέγεται από πιστούς της ενορίας και η οποία σύμφωνα τον Καταστατικό χάρτης με της Εκκλησίας διαχειρίζεται την περιουσία του ναού. Ο Μητροπολίτης μπορεί να συμβουλεύει χωρίς όμως να ακυρώνει ή να καταργεί την Επιτροπή, εκτός σε περιπτώσεις οικονομικών ατασθαλιών στη διαχείριση της περιουσίας του ναού ή δηλώσεις αντίθετες προς την πίστη και τη λατρεία μας.

Με τα λόγια αυτά ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, απαντά στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάφου ως προς την στάση του στο θέμα των έργων που εκτελούνται στη συνοικία Αναβαργός. Σε αντίθεση με τα έργα που εκτελέστηκαν στην Παντάνασσα και στον Άγιο Κενδέα και στα οποία ο ίδιος μπόρεσε να αλλάξει την γνώμη των εκκλησιαστικών επιτρόπων, αναφέρει ο Πάφου Γεώργιος, στην περίπτωση του Αναβαργού η εκκλησιαστική επιτροπή ήταν αμετάπειστη στις θέσεις της και ως εκ τούτου ο ίδιος δεν είχε την δυνατότητα να παρέμβει με διαφορετικό τρόπο.

« Δύο συναντήσεις μάλιστα έγιναν παρουσία του Δημάρχου», τονίζει ο Μητροπολίτης Πάφου. « Όταν όλη η Επιτροπή, ομόφωνα, επιμένει σε μια θέση, μπορώ να την παύσω ή να την αγνοήσω; Ποιος θα δεχόταν, ύστερα από μια τέτοια συμπεριφορά, να υπηρετήσει ως Εκκλησιαστικός Επίτροπος; Δεν είναι σωστό να μου επιρρίπτονται ευθύνες εκεί που δεν έχω».

Με πληροφορίες από philenews.com

TOP NEWS